Góp ý cùng bác Lú - Dân Làm Báo

Góp ý cùng bác Lú

Tư nghèo (Danlambao) - Hôm nay Tư nghèo ngồi chèo queo góp ý với bác Lú theo tinh thần của thím Ngân là có làm được gì cho đẻng chưa!? (đẻng với nước là một theo tinh thần mắc dịch của đẻng đó bác Lú và góp ý là... làm đó thím Ngân). Công tác góp ý này được tự diễn biến nhân dịp bác Lú chủ trì hội nghị tàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào ngày hôm nay mùng 9 tháng 12 (*).

Trước hết Tư tui cần phải có đôi lời về cùm từ "bác Lú". Gọi bác là Trọng thì trên đời này có quá xá nhiều Trọng, không ai biết là bác. Nên gọi là Lú là chính chủ. Không ai ngoài bác, khỏi phải hiểu lộn, hiểu lầm. Dzậy nghe.

Vào đề... cương:

Trong kỳ tàn quốc quán triệt này bác muốn: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Góp ý ngay: Bác mời ngay tụi dư luận viên của đẻng tham gia là chắc cú. Cái gì chứ ngăn chận, đẩy lùi, dứt điểm ba cái thứ đạo đức Trần Dân Tiên trong đẻng của bác thì tụi nó nờ-bờ-oan. Suốt ngày tụi nó ra rả trên mạng nghề lắm.

Lần này bác còn có ý tưởng mới là: mỗi cán bộ, đảng viên phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Góp ý: bộ bác giỡn chơi! không lẽ cái đứa ngựa quen đường cũ, bản chất của nó là đi-theo-đảng bây giờ nó ký giấy cam kết với vợ nó là từ giờ trở đi nhất quyết không đang-theo-...đờ nữa là xong!? Rồi cái gì mà "không có biểu hiện" cha nội!? Đi-theo-đảng thì cũng có nhiều đường đi, đường nào cũng âm u dễ giấu, sao mà biểu hiện - và ngu sao lại để biểu hiện hở trời!? Còn tự diễn biến và tự chuyển hoá thì sao mà chữa nỗi!? Không lẽ thời ni bác muốn cán bộ đẻng ta đi dép râu, đội nón cối, trên răng dưới bác, làm đội tiên phong vô sản đại diện cho giai cấp tư bản của ba ếch!!! Bỏ vụ này đi! Không xong!

Về vụ kiểm điểm tự phê bình và phê bình, bác Lú đòi bỏ cái cách thực hiện Nghị quyết 04 khóa XI là “trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau”. Cái này tui hoan nghênh. Mần cái màn rà sát ở trên trước rồi mần mò dưới sau, từ trong cho đã mới ra phía ngoài kiểu đó thím Ngân sướng chịu sao thấu! Đê mê quá rồi thím tự chuyển hóa thì làm sao tỉnh táo để làm-tốt-đẻng được.

Sau cùng, về yêu cầu của bác "Chấm dứt ngay việc liên hoan, chè chén, mừng lên chức" thì Tư tui phản đối!

Phản đối vì cái này hổng có phe (fair). Bác đụng trần rồi, đã đứng trên đầu 90 triệu dân và hơn 4 triệu thèng đẻng viên, trên đầu bác chỉ còn có cha Tập. Bác chỉ còn có con đường xuội xuống chứ hết còn ngóc lên để được dịp chè chén liên hoan. Đó là số phận chung-dô-diệm của bác. Còn lại đứa nào trong đẻng nó lên được thì cho nó bắn pháo bông chút chút chứ. Tốn bao nhiêu mồ hôi, xương máu, đồng tiền của... đồng bào mới được tiến lên toàn thắng ắt về tay ta đó bác.

09.12.2016_________________________________

Chú thích:Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo