Nhân vật của năm - Dân Làm Báo

Nhân vật của năm

Nhân vật của năm 2 nghìn mười 6
Không ai ngoài Phúc niểng của đảng ta
Đừng phê phán chuyện chọn lầm hay bỏ sót
Làm tổn thương nhà ngôn ngữ học Ba Đình

Bằng Anh ngữ xếp loại bò ăn cỏ
Nuốt xuống dạ dày rồi ợ lại mồm nhai
Việt Nam hóa tiếng Anh ra tiếng Quảng
Madzê in Phúc niểng nổ liên hồi

Nghe như tiếng A.K. đêm trừ tịch
Giết dân lành xứ Huế tết Mậu Thân
Còn tiếng Việt mặt cúi gầm độc thoại
Cờ lờ mờ vờ như thần chú của thầy mo

Trình độ Phúc chỉ lớp 3 bổ túc
Chó lên ngồi bàn độc thuở đời nay
Làm thái thú cho triều đình nhà Hán(g)
Ăn phân Tàu nên phải sủa gâu gâu

-->


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo