Đã tìm ra nguyên nhân cá chết

Thông báo từ Bộ Tài môi: 

Dựa vào phương thức điều tra đầy sáng tạo của công an và tài khám nghiệm đỉnh cao của các đồng chí pháp y Bình Định, Bộ Tài môi đã xác định chính xác nguyên nhân cá chết tại 4 tỉnh miền Trung:

Toàn bộ hàng trăm ngàn con cá đã chết vì bơi quá sức, dẫn đến tình trạng phù mang bên ngoài, phù nãophù phổi bên trong.
Mới hơn Cũ hơn