Cháo lòng trên mạng - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Cháo lòng trên mạng

< A >
Trần ai (Danlambao) - Hình ảnh những Ngoại già nghèo khó, phải đội nắng phơi mưa bán rong vỉa hè kiếm sống luôn luôn đem lại một cảm giác ngậm ngùi trong nhiều người. Bây giờ lại đối diện với đám cường hào ác bá "Hải" tặc Hồ Chí Minh giật thúng đá niu, các Ngoại sẽ phải xoay xở ra sao?

Không sao! Đã có các quan của đảng vinh quang kẻ thù nào cũng đánh thắng, Ngoại già nào cũng đá văng. Các quan sẽ đem gánh nặng của Ngoại thành gánh nặng lòng mình để điều nghiên phương án mới. Và đây là câu trả lời của các quan: Ngoại lên vỉa hè trên mạng để kiếm sống!

Một quan chức của đảng là Trần Vĩnh Tuyến, phó giáo chủ thành hồ đã “trăn trở” như bác Hồ đêm đêm trong tù vừa đập muỗi, vừa lăn tăn cái bụng đến buồn đi nữa cũng không cho rằng: “Gánh nặng ở đây là nặng lòng mình đối với bà con khi cùng bán hàng rong nhưng người này được giải quyết điểm bán còn người kia lại không được. Do đó, ta phải tính toán hết sức kỹ lưỡng, những người được bố trí hoặc chưa được bố trí thì cũng phải làm hết sức để bà con không phải nặng lòng.” (*)

Cái lòng của quan này công nhận là nó nặng hơn cả gánh cháo lòng lợn của bà Ngoại vỉa hè quận Nhất. Theo quan phó thì mặc dù các Ngoại có bị cường hào ác bá Hồ Chí Minh xua đuổi, giải phóng cái nồi cháo lòng, nhưng trước sau như một vẫn “đi bên đảng” rằng: “Bà con rất đồng thuận chủ trương của TP nhưng họ cũng rất bế tắc. Do đó, hộ khó khăn thì phải có trợ cấp trong thời gian chưa chuyển đổi ngành nghề, chưa được bố trí; phải đảm bảo cho những người này không bị đói, bế tắc dẫn đến phải phạm pháp, vay nặng lãi vì không có công ăn việc làm; trẻ em cũng phải được đảm bảo chuyện học hành. Giải quyết trật tự lòng lề đường nhưng cũng phải giải quyết cuộc sống khó khăn của người dân”.

Vì thế, với tấm lòng nặng như vàng ròng, trái tim to như lựu đạn của người cộng sản, quan phó Tuyến đã chỉ đạo cho các đồng chí lâu la quận 1 thành Hồ phải ra đi tìm đường cứu Ngoại bằng cách “nghiên cứu tổ chức hỗ trợ người bán hàng rong kinh doanh qua mạng, nếu việc này hiệu quả sẽ phát triển đại trà.”

Ngoại ơi, quăng gánh và bỏ thúng đi Ngoại. Ngoại về ven vét đồ nhà, sắm một cái laptop, lận thêm một cái iPhone để kinh doanh trên mạng nghe Ngoại. 

Ngoại cũng đừng cáu gắt, xắn quần lên chửi: bán cái mả mẹ tụi bây trên mạng hở? Tụi bây có húp cháo lòng bằng màn hình, bàn phím được hay không? 

Chửi nữa rủi Hải-tặc nó kéo cường hào ác bá Hồ Chí Minh leo lên mạng giải phóng Ngoại ra khỏi vỉa hè ảo nữa thì hết phim luôn đó Ngoại. 

23.03.2017___________________________________

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.