Hình ảnh côn an đàn áp công dân trong ngày 05/03/2017 - Dân Làm Báo

Hình ảnh côn an đàn áp công dân trong ngày 05/03/2017

Vào ngày 5 tháng 3, nhiều người xuống đường Sài Gòn để bảo vệ môi trường đã bị đàn áp bởi lực lượng côn an côn đồ. Xin gửi đến các bạn trong thôn Danlambao những clip video thực hiện bởi Dân Làm Phim.

5/3/17 Sài Gòn Biểu Tình - Phần 15/3/2017 Sài Gòn Biểu Tình - Phần 2
Danlambao
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo