Với tài lãnh đạo đảng ta. Gánh than cũng lỗ, đào bùn cũng tiêu - Dân Làm Báo

Với tài lãnh đạo đảng ta. Gánh than cũng lỗ, đào bùn cũng tiêu

Bạn đọc Danlambao - Dưới tài lãnh đạo tài tình của đảng "tai", tất cả thương hiệu khủng của nhà nước đều mang cùng một "trademark" dấu hiệu bảo chứng trước tòa: "không lỗ không làm!".

- Tổ hợp Bauxit-Nhôm Lâm Đồng: lỗ 3.700 tỷ đồng

- Tổng công ty Điện lực - Vinacomin: lỗ 828 tỷ đồng;

- Công ty cổ phần Vận tải thủy - Vinacomin: lỗ 139 tỷ đồng;

- Công ty Đóng tàu Sông Ninh - Vinacomin: lỗ 90 tỷ đồng;

- Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin: lỗ 70 tỷ đồng

- Công ty Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV: lỗ 115 tỷ đồng;

- Công ty liên doanh Aluminna: lỗ 69 tỷ đồng;

- Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê: lỗ 17 tỷ đồng.

- Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV: lỗ 265 tỷ đồng

Mất mùa là tại thiên tai
Được mùa là tại thiên tài đảng ta...

Bây giờ mất mùa cũng chưa chắc là tại thiên tai nữa! Lụt lội, đồng ruộng tan hoang cũng do bàn tay của đảng làm nên tất cả trong việc phá rừng, xẻ núi, xả lũ, vỡ đê...

Được mùa thì bây giờ xuân hạ thu đông chỉ còn một mùa là mùa... lỗ. Lỗ triền miên 4 mùa, lỗ quanh năm suốt tháng.

Với tài lãnh đạo đảng ta
Gánh than cũng lỗ, đào bùn cũng tiêu
Đảng ta không lỗ không làm
Còn dân ta chỉ lỗ đầu mà thôi!

18.03.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo