Định nghĩa của loài sản: Quản lý = Cướp - Dân Làm Báo

Định nghĩa của loài sản: Quản lý = Cướp

Người Quan Sát - Khẩu hiệu "đất đai sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý" chỉ có thể được diễn giải một cách chính xác nếu bạn hiểu được định nghĩa của loài sản: quản lý = cướp.

Bạn là một trong hơn 90 triệu người được mang danh hiệu là chủ nhân ông của mảnh đất rộng hơn 300 ngàn cây số vuông này. Trên mảnh đất bạn đang làm chủ đó có căn nhà của bạn, ruộng nương của bạn, ao cá vườn cây... mà bạn tự hào làm chủ. Nhưng tất cả đều do một tập đoàn chóp bu và hơn 4 triệu đảng viên cộng sản nắm quyền quản lý.

Với vai trò quản lý tự phong này, chúng có thể thống nhất với nhau để biến mảnh đất nhỏ nhoi của bạn thành công trình của nhà nước, của quân đội, của UBND... Tất cả bộ phận này mang những tên khác nhau nhưng tất cả đều quy về một mối: đảng cộng sản. Tất cả đều mang danh nghĩa phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước và an ninh quốc phòng nhưng thực chất là để phục vụ các quan chức cùng với một bầy đàn 4 triệu đảng viên.

Khi nhìn thấy được thời cơ lợi nhuận, một mảnh đất có thể sinh lời gấp 10, gấp 100 lần vì quyền quy hoạch, buôn bán, định giá mua và giá bán nằm trong tay chúng, chúng sẽ lôi vai trò "nhà nước quản lý" ra để áp dụng. Từ việc quản lý chúng dựng lên những ngôn từ như "tiếp thu", "thu mua", "đền bồi", "giải phóng mặt bằng"... Tất cả đều đi ngược và mặc kệ nguyện vọng của bạn, người sở hữu chủ.

Khi nó không là nguyện vọng hay đi ngược với ý muốn của bạn, khi bạn bị mất đi những gì thuộc về bạn thì hành động "quản lý" đó phải hiểu là "cướp".

Do đó, tên gọi chính xác cho đảng cộng sản Ba Đình là đảng cướp.

Nhân danh lãnh đạo và quản lý toàn cõi quốc gia, chúng có thể cướp bất cứ cái gì mà chúng muốn.

Và dưới chế độ xếp hàng cả nước này, bạn đang xếp hàng để chờ ngày chúng cướp.

Vậy nhưng, bạn vẫn đang vô từ rung đùi đọc báo lề đảng chuyện chúng cướp đất của dân Đồng Tâm và mỉm cười - không phải chuyện của mình. 

Vậy nhưng, đến lúc chúng "giải phóng mặt bằng" của bạn thì bạn sẽ khóc lóc, than van không ai quan tâm đến tình trạng bị cướp của bạn.

Bạn và nhiều người khác, cộng lại thành một dân số hơn 90 triệu người, đã và đang cúi đầu xếp hàng chờ tụi cướp nó định đoạt số phận của mình.

Thế mà, mỗi ngày bạn vẫn có một niềm vui: điều đó xảy ra cho ai đó chứ không xảy ra cho mình.

19.04.2017Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo