Huỳnh Thục Vy bị ra lộn tòa án - Dân Làm Báo

Huỳnh Thục Vy bị ra lộn tòa án

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước tin tức-mình cô Huỳnh Thục Vy vừa bị tòa án Buôn Hồ, tỉnh Daklak, xử phạt tù về tội xúc phạm quốc kỳ, Cu Tèo bức lắm vì biết được, ở các nước tư bản bóc lột mà người dân vẫn có quyền tự do xịt, xé, xéo... quốc kỳ của họ, cớ sao nước CHXHCNCC mình tự do dân chủ gấp vạn lần lại đi phạt tù công dân làm chuyện tương tự, nhưng không biết xúc đổ đi đâu, bèn đi hỏi Bà tước Đờ Ba-le, thì được Bá tước lè lưỡi lắc đầu phán: Huỳnh Thục Vy ra lộn tòa án.


“Huỳnh Thục Vy ra lộn tòa án”. Biết tỏng là khi nghe vị Bá tước họ Đờ, một  dân Tây hàng quý tộc sang đây lấy vợ không phải là hạng bá tước tầm thường - nói thế, Cu Tèo càng thắc mắc, Bá tước Đờ Ba- le không nề hà, giải thích ngay:

Cờ đỏ sao vàng đúng là một quốc kỳ, nhưng là quốc kỳ của dân thuộc tỉnh Phúc Kiến bên Tàu. Nếu Huỳnh Thục Vy có phải ra tòa vì tội xịt cờ đỏ sao vàng, thì tòa án đó phải là tòa án của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu.

Bá tước Đờ Ba-le tuy là dân nước ngoài nhập cư, nhưng vẫn biết rành rọt chính sử của nước vợ, bèn giảng cho Cu Tèo một bài học: 

Quốc kỳ của dân VN, của Huỳnh Thục Vy, không phải là Cờ đỏ sao vàng của một tỉnh bên Tàu, nhưng là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của truyền thống dân tộc Việt Nam.

Nghe thế, Cu Tèo liền hết...bức xúc và cảm phục cô Huỳnh Thục Vy, nhưng cũng tội nghiệp cho lá cờ của một tỉnh bên Tàu có tội gì đâu mà bị lôi sang VN để bị xịt. 

Mà nào phải bị xịt bởi nam nhi !!! 
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo