Bài Mới

baimoi

Nỗ lực bảo vệ môi trường vĩ đại của Cuốc hội đảng ta!

< A >
Chủ tịch Quốc hội cũng biểu dương Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã thực hiện đúng vấn đề bảo vệ môi trường, kể từ hôm nay Quốc hội không sử dụng chai nhựa, mà uống trong bình thuỷ tinh dùng nhiều lần. “Đề nghị chúng ta thực hiện theo tinh thần này, không dùng đồ nhựa sử dụng 1 lần để bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất của chúng ta”!!!
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.