Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong năm 2020 do đảng Cộng sản đề ra là gì? - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong năm 2020 do đảng Cộng sản đề ra là gì?

< A >
CTV Danlambao - Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 và thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội trong ngày 1/12 dưới sự chủ trì của Tổng bí Tịch Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra “yêu cầu mới” dựa trên Nghị quyết lãnh đạo năm 2020. Nội dung nghị quyết này không được công khai.

Báo Thanh Niên đưa tin “Năm 2020, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra yêu cầu mới."

Toàn quân cần quán triệt cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của Quân ủy T.Ư; chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ. Bộ Quốc phòng cần chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới. 

Không rõ yêu cầu “mới” và điều kiện “mới” mà Tổng Bí Tịch đề cập đến là gì?

Tong suốt 4 tháng bị nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 xâm lấn, Ba Đình ngoài chuyện bưng bít thông tin và răn dạy người dân lòng yêu nước theo chủ trương của đảng thì Bộ trưởng Bộ quốc phòng và các tướng lĩnh còn đưa ra chủ trương "dĩ hoà vi quý". Liệu đó có phải là sự nhạy bén, nắm bắt tình huống, đánh giá tình hình mà Quân đội Nhân dân Việt Nam nhắm tới trong năm 2020 hay không? 

Phải chăng trong thời điểm năm 2020 sắp tới, phương thức bảo vệ chủ quyền của quân đội sẽ thay đổi, tác chiến, chiến đấu với nhân dân trên không gian mạng thay vì cầm súng bảo vệ chủ quyền?

Quân đội sẽ chuyển sang mặt trận tư tưởng để bảo vệ biển đảo trên Internet thay vì ở thực địa ngoài biển khơi là nhiệm vụ mới trong năm 2020?

3.12.2019

© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.