Côn đồ được "chính quy hoá" bởi côn an - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Côn đồ được "chính quy hoá" bởi côn an

< A >
Nguyễn Đình Văn (Danlambao) - Lực lượng "thanh gươm và lá chắn" của đảng cộng sản không phải chỉ có thành phần công an. Bên cạnh công an là đám côn đồ được chế độ dán nhãn hiệu "dân phòng, bảo vệ dân phố, công an bán chuyên trách". Cả 2 thành phần này chung chạ, lẫn lộn vào nhau để trở thành "côn an" nhằm thực hiện sứ mạng được đảng hèn với giặc giao phó: ác với dân.

Để chính thức tình trạng tuy hai nhưng là một, Bộ côn an đang dự trù hệ thống hoá 750000 côn đồ thành một lực lượng "mới" mang tên “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”.


Bộ Côn an đưa ra 3 lý do để chính thức hoá tên côn đồ trên và 750000 tên côn đồ vào biên chế:

1. Côn an chính quy không đủ người để hành dân, cần thêm côn đồ.

2. Hoạt động của 750000 côn đồ có tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Lực lượng côn đồ này sẽ bảo đảm "tốt hơn quyền con người, quyền công dân".

3. Côn đồ sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác của côn an.

Theo dự thảo luật được đưa ra bởi trùm côn an Tô Lâm, đám côn đồ này sẽ hoạt động như một lực lượng chính quy, có văn phòng / cơ sở hoạt động, có con dấu riêng và được rãi ra khắp các địa bàn thôn, làng, ấp bản, buôn, xã, phường, thị trấn. Tất cả sẽ được cung cấp hồ sơ của người dân, được trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận và phương tiện (búa, liềm, dao phay, mã tấu, súng nhập cảng từ Tàu...) để "tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân".

750000 tên côn đồ được chính quy hoá này sẽ được bồi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng tiền thuế của đối tượng mà chúng nhắm đến: người dân.

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm cho đám côn đồ này là côn an.

Côn an và côn đồ đã chính thức trở thành một.


09.07.2020 


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.