Lời hiệu triệu của Nguyễn Phú Trọng: Nhắm thẳng quân thù mà vái! - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Lời hiệu triệu của Nguyễn Phú Trọng: Nhắm thẳng quân thù mà vái!

< A >
Tiến lui chiến sĩ đồng bào 
Vái cho Tàu cút, lạy cho Khựa nhào! 

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Ngày xưa, gần một triệu đồng bào miền Bắc không nghe lời bác dụ khị đã di cư vào Nam sống đời Tự do. 150.000 đồng bào tưởng bở, tập kết ra Bắc cùng với bác xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng bác nào có để yên. Mâu thuẫn là quy luật phát triển của bác. Bác đê mê ngồi trên ao cá Ba Đình vừa đọc tác phẩm tự sướng vĩ đại của Trần Dân Tiên vừa hùng hỗ kêu gọi toàn dân đem bụng lép, mang dép râu, đội nón cối, các đồng chí gái "kinh nguyệt có đều không" bác mặc kệ, vượt Trường Sơn để: "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào!"

Tiến lên! Dù có đốt cháy cả Trường Sơn. 

Tiến lên! "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... Nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do!" 

Tiến lên! Nhắm thẳng quân thù mà bắn! Chúng là người Việt Nam! Nhắm thẳng mà bắn! 

Kết quả: Từ 3 đến 5 triệu người Việt của cả hai miền đã chết cho cái gọi là "ta đánh là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô". Mấy triệu mạng người sinh Bắc tử Nam, sinh Nam tử Nam, sinh ở đâu cũng chết bởi cái búa và lưỡi liềm của bác. Cả nước bị phỏng toàn thân. Mấy triệu mạng người không quý bằng cái "độc lập" của con đĩ đực đánh thuê Hồ Chí Minh, không quý bằng cái "tự do" của tên công an Vũ Văn Hiển. 

Đối với đồng bào cùng một dòng máu là như vậy. Chẳng tình gia đình, không nghĩa anh em, chẳng cần thương lượng, chỉ cần AK47, B40 và cắc bùm. Phải tiến, phải đốt, phải giết, phải nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam bằng màu cờ máu. Lời Hồ đã phán - chúng chết 1 ta chết 10, rồi chúng sẽ thua!

Ngày nay, Tàu cộng xâm lược Việt Nam: 

Im lặng! Dù cả Biển Đông đồng đã khô, hồ đã cạn. 

Câm miệng! "Xâm lược có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... Đảng ta quyết không sợ! Không có gì quý hơn 4 vàng 16 tốt!"

Lùi bước! Giương cao một triệu lá cờ đẫm máu của hàng triệu sinh linh mà đảng ta bám bờ để phát cho ngư dân bám biển. Nhắm thẳng quân thù mà vái! Chúng là người Tàu. Nhắm thẳng mà lạy! Chúng là đồng chí cũng là anh em.

Ngày nay, kẻ thù không phải là đám ngụy quân ngụy quyền mang dòng máu Việt đang sống đời Tự do để đảng ta phải nướng hết hàng triệu sinh linh của dân tộc cho sự nghiệp giải phóng chúng khỏi gông cùm tự do. Ngày nay, kẻ thù là 4 vàng 16 tốt đang mở rộng vòng tay chào đón chúng ta sống đời Bắc thuộc. Biển Đông có cạn, Tây Nguyên có mòn song chân lý ấy không được thay đổi. 

Ngày nay, phải khéo léo đàm phán, phải kiên trì ba không, phải cúi đầu nhượng bộ, phải một lòng một dạ bảo vệ đại cục của những người anh em tuy rằng khác giống nhưng chung một lò. Nước có mất, nhà có tan, nhưng tình hữu nghị giữa 2 đảng phải muôn năm, hòa bình trên nhung lụa của toàn đảng phải muôn đời, ngai vàng và cơ ngơi của toàn đảng phải trường cửu. 

Bước lui, chiến sỹ, đồng bào!!! Tránh chỗ cho đảng ta vinh quang nhắm thẳng quân thù, hướng về đại cục của chúng mà vái!!!10.10.2019


© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.