Thư ngỏ gởi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế - Dân Làm Báo

Thư ngỏ gởi các tổ chức Nhân quyền Quốc tế


Kính gởi các tổ chức / cá nhân liên quan

Kính thưa quí vị,

Tôi tên Trần văn Huỳnh, 75 tuổi, công dân Việt Nam, hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

Qua thư ngỏ này, tôi xin trân trọng xin quí vị quan tâm cho những việc đã được thực hiện với WGAD (Nhóm công tác về việc giam cầm tùy tiện thuôc Liên Hiệp Quốc) liên quan đến trường hợp con tôi là Trần Huỳnh DuyThức (THDT) đã bị buộc tội oan sai và tùy tiện kết án 16 năm tù giam, 5 năm quản chế.


Sau đây là những thư khiếu nại do chính tôi và một vài nhân sĩ hoặc tổ chức có uy tín thực hiện:

1.      Ngày 11/1/2012, với tư cách là cha của THDT, tôi đã  gởi Thư khiếu nại với WGAD thông qua Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền (UNHCHR Office) ở Geneva, đề nghị họ hành động kịp thời giúp con tôi theo tinh thần Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền (Universal Declaration of  Human Rights. Xin mời tham khảo các tập tin liên quan đính kèm để xem thông tin chi tiết.

2.      Cũng  ngày 11/01/2012, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà hoạt động dân chủ rất nổi tiếng và uy tín cao Việt Nam cũng có Thư gởi WGAD thông qua Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền ở Geneva, để khiếu nại cho THDT. Chỉ non 2 tuần trước đó, ngày 29/11/2011, ông cho đăng tải bài viết  của ông mang tựa đề “Ngôi sao bị nhốt”, tạo ra một hiệu ứng thu hút sự chú ý trong công luận Việt Nam. Xin mời tham khảo các tập tin liên quan đính kèm để xem thêm thông tin chi tiết.

3.      Quan trọng hơn nữa là lời kêu gọi công chúng đầy ấn tượng Hãy lên tiếng vì Trần Huỳnh Duy Thức và những người đã dấn thân vì đất nước” vừa được phát động bởi DANLAMBAO, một trang mạng xã hội rất nổi tiếng và nhiều uy tín ở Việt Nam, đề nghị mọi người trong cộng đồng, nếu được, nên viết một lá thư tương tự gửi WGAD khiếu nại cho THDT hoặc bất cứ chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ nào khác đã bị giam cầm tùy tiện. Càng có nhiều người tham gia chiến dịch hoạt động dân chủ này càng tốt. Xin mời tham khảo tập tin liên quan đính kèm để xem thêm thông tin chi tiết.

4.      Không lâu trước khi tiến hành tìm kiếm sư hỗ trợ của WGAD, ngày 29/11/2011, sau khi suy nghĩ cân nhắc, tôi đã quyết định viết “Thư gởi Tổng thống Barrack Hussein Obama”, với hi vọng có thể đó là cách làm phần nào hiệu quả hơn. Để tham khảo, xin mời bấm vào đây.

Sau cùng nhưng không kém quan trọng, tôi cũng trân trọng đề nghị WGAD có sự quan tâm sâu sát hơn đối với Trần Huỳnh Duy Thức, con tôi, cũng như các bạn cùng cảnh ngộ là Lê Thăng Long, Lê Công ĐịnhNguyển Tiến Trung đã cùng bị kết tội trong cùng một vụ án, và đề nghị WGAD có hành động tương ứng phù hợp với Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân  quyền (Universal Declaration of Human Rights).

Rất cám ơn về sư quan tâm xem xét và giúp đỡ quí báu của quí vị.

Trân trọng kính chào

Trần Văn Huỳnh
Địa chỉ: Số 439F8, Phan Văn Trị,

Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. HCM, VN*

Open letter to World Human Rights Organizations

To whom it may concern

Dear Sirs,

My name is Tran Van Huynh , 75 years old , Vietnamese citizen, living in Ho Chi Minh City.

By this open letter, I would like to draw your attention to what has been done with WGAD regarding the case of my son named Tran Huynh Duy Thuc (THDT for short) falsely accused and arbitrarily sentenced to 16 years in prison and 5 years probation. Here below are the complaints made by myself and other notable persons or organizations:

1. On January 11, 2012, I myself, as father of THDT, sent a Complaint to WGAD c/o UNHCHR Office in Geneva, asking them to take action for my son according the Universal Declaration of Human Rights. Please refer to the related attachments here below for more information in detail.

2. Also on January 11, 2012, the Letter to WGAD from Dr. Nguyen Thanh Giang in Geophysics, a very well – known and notable democracy activist in VN, was addressed to the UN / HCHR Office in Geneva as a complaint for THDT. Just nearly 2 weeks before that, on November 29, 2011 he posted a respectable article entitled “Star locked in jail” creating a spectacular effect in the public opinion in Viet Nam.

Please refer to the related documents attached hereunder  for more information in detail.

3. More importantly is the striking appeal to the public “Let’s raise our voice in favor of THDT and those who have involved themselves in acting for the country and the people” recently launched by DANLAMBAO, a very famous and prestigious social bookmark in VN, suggesting that, if possible, everybody in the community should send a similar Complaint to WDAG for THDT or for any other democracy fighter arbitrarily detained. The more participants to this democratic campaign the better.
Please refer to the related attached hereunder for further information.

4. Not long before proceeding to WGAD to look for support, on 29/11/2011, after thinking carefully, I decided to send a “Letter to President Barrack Hussein Obama”, as my international efforts to save my son, hoping that it may be a more effective approach. For your reference, please click here.

Last but not least, I also would like to suggest WGAD to have closer and deeper concern to my son THDT as well as his friends Le Thang Long, Le Cong Dinh and Nguyen Tien Trung who were arbitrarily convicted together in the same law case, and to act accordingly in conformity with the Universal Declaration of Human Rights.

Thank you very much for your consideration and valuable assistance.

Yours sincerely,


Tran Van Huynh

Address: No. 439F8, Phan Van Tri Str,

Sub-district5,GoVap District, HCMC,VN

Cell phone: +84 90 3350117


*

LIST OF ORGANIZATIONS THAT THE LETTER HAS BEEN SENT TO

No. Organization Email
1
Mr. Ai VO VAN

President of Vietnam Committee on Human Rights & Que Me

48 rue Parmentier

94450 Limeil-Brevannes
France
comite.vietnam.dh@gmail.com
2
Mr. Ai VO VAN

President of Vietnam Committee on Human Rights & Que Me

48 rue Parmentier

94450 Limeil-Brevannes
France
vietnam.committee@gmail.com
3
Organisation Against Torture

OMCT International Secretariat
omct@omct.org
4
Organisation Against Torture

OMCT Europe
omcteurope@omct.org
5
Organisation Against Torture

OMCT Tunis
gr@omct.org
6 ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) public@asean.org
7
Mr. Vu Quoc Dung

Secretary General of International Society for Human Rigths (ISHR)

International Secretariat

Borsigallee 9
60388 Frankfurt am Main
Germany
info@ishr.org
8
Mr. Vu Quoc Dung

Secretary General of International Society for Human Rigths (ISHR)

International Secretariat

Borsigallee 9
60388 Frankfurt am Main
Germany
asia@ishr.org
9
Norwegian P.E.N

Litteraturhuset

Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, Norway
pen@norskpen.no
10
Human Rights House Foundation

Kirkegata 5, 0153 Oslo, Norway
hrh@humanrightshouse.org
11
Free Word Centre

60 Farringdon Road

London EC1R 3GA
natasha@indexoncensorship.org
12
Civil Rights Defenders

Stora Nygatan 26

SE 111 27 Stockholm
info@civilrightsdefenders.org
13
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson

52 rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland.
InfoDesk@ohchr.org
14
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson

52 rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland.
Press-Info@ohchr.org
15
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson

52 rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland.
nationalinstitutions@ohchr.org
16
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson

52 rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland.
gmagazzeni@ohchr.org
17
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Palais Wilson

52 rue des Pâquis

CH-1201 Geneva, Switzerland.
civilsociety@ohchr.org
18
UNHCR

Case Postale 2500

1211 Genève 2 Dépôt

Switzerland
refworld@unhcr.org
19
International Service for Human Rights (ISHR), Geneva Office

Rue de Varembé 1 – P.O. Box 16

CH-1211 Geneva 20 CIC

Switzerland
information@ishr.ch
20
International Service for Human Rights (ISHR), New York Office

777 UN Plaza, 8th floor

New York

NY 10017
USA
ishr@ishrny.org
21
Human Rights Watch

350 Fifth Avenue, 34th Floor

New York, NY 10118-3299

USA
hrwpress@hrw.org
22
Letters to the Editor

The New York Times

620 Eighth Avenue

New York, NY 10018
letters@nytimes.com
23
Mr. Vo Van Ai

Président of Que Me : Action for Democracy in Vietnam

& Vietnam Committee on Human Rights (VCHR)
queme@free.fr
24
Mr. Penelope Faulkner

Vice-President of Que Me : Action for Democracy in Vietnam

& Vietnam Committee on Human Rights (VCHR)
queme@free.fr
25
Mr. Vo Tran Nhat

Executive Secretary of Que Me : Action for Democracy in Vietnam

& Vietnam Committee on Human Rights (VCHR)
queme@free.fr
26
OHCHR – South East Asia Regional Office

UNESCAP, UN Secretariat Building , 6th Floor, Room 0601 A

Rajdamnern Nok Avenue,

Bangkok 10200 , Thailand
alizadeh@un.org
27
OHCHR – South East Asia Regional Office

UNESCAP, UN Secretariat Building , 6th Floor, Room 0601 A

Rajdamnern Nok Avenue,

Bangkok 10200 , Thailand
muangsiri.unescap@un.org
28
OHCHR – South East Asia Regional Office

UNESCAP, UN Secretariat Building , 6th Floor, Room 0601 A

Rajdamnern Nok Avenue,

Bangkok 10200 , Thailand
pattarasermpong@un.org
29
Mr. Le An

US Consul General in HCM City

4 Le Duan Blvd. Ho Chi Minh City

hcmcinfo@state.gov
30 US Ambassador to Viet Nam hanoiac@state.gov
31 US Consul General in HCM City acshcmc@state.gov
32 UN Committee of Arbitrary Detention wgad@ohchr.org
33 UN Office of Human Rights Support 1503@ohchr.org
34 President of  EU Bicameral Parliament (c/o  Director of Cabinet ) maciej.popowski@europarl.europa.eu
35 Avocats sans frontière info@asf.be
36 Reporters sans frontière asie@rsf.org
37 International Committee for Protection of Rights info@frontlinedefenders.org
38 US Committee of Human Rights hrwpress@hrw.org
39 International Pen Club cat@englishpen.org
40 Thailand Minister of Foreign Affairs minister@mfa.go.th
41 President of European Parliament ec.president@consilium.europa.eu
42 Reporters sans frontière cls@rsf.org
43 US Committee for immunity of religious freedom communications@uscirf.gov
44 Norway Ambassador to VN em.hanoi@mfa.no
45 Canada Ambassador to VN hochi@international.gc.ca
46 Australia Ambassador to VN geoff.morris@ddfat.gov.au
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo