Một bức hình, nghìn lời nói [5] - Dân Làm Báo

Một bức hình, nghìn lời nói [5]

Vũ Thế Phan (Danlambao) sưu tầm 

- Nghĩ đà bưng kín miệng bình,
Một mình mình biết một mình mình hay ?

- Trời còn để có hôm nay,
Của tin gọi một chút này làm ghi !

(Tập Kiều - Nguyễn Du)Khéo là mặt dạn, mày dày,
Nghề này thì lấy ông này tiên sư !

(Tập Kiều - Nguyễn Du)

Vũ Thế Phan
(Thuật nhi bất tác)Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo