'Đảng Mỵ Châu' và bá quyền Trọng Thủy - Dân Làm Báo

'Đảng Mỵ Châu' và bá quyền Trọng Thủy

Ngọc Ẩn (Danlambao) - Vua An Dương Vương có chiếc nỏ thần giúp tiêu diệt quân xâm lược và bảo vệ quê hương. Nhưng than ôi An Dương Vương đã sai lầm quá lớn khi gả công chúa Mỵ Châu cho tên giặc Trọng Thủy và rước giặc vào nhà. Ông Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã sai lầm rước vào nhà một bầy Trọng Thủy và đảng CSVN cũng chẳng có nỏ thần mà chỉ có 16 chữ vàng và 4 tốt do giặc ban cho để át tiếng dân gào.

Đất nước VN ngày nay có cả một 'tập đoàn Mỵ Châu' mà từ ngữ đương thời gọi là Việt gian bao gồm Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải, Nguyễn Chí Vịnh, Lê Hồng Anh...

Trọng Thủy thì cũng cả bầy đàn. Trọng Thủy ngày nay kéo nhau qua xây làng, xây phố nên ra ngõ là gặp Tàu. Trọng Thủy ngày nay ra lệnh cho Mỵ Châu lấy nỏ thần bỏ vô khám chứ chẳng cần lén lút ăn cắp như Trọng Thủy thời xưa. 

Nỏ thần của VN hôm nay chính là những người yêu nước đi biểu tình chống TQ và một số đang bị cầm tù như anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần, Ls Cù Huy Hà Vũ, Ls lê Công Định, Kỹ Sư Trần Huỳnh Duy Thức, Lm Nguyễn Văn Lý, Nhạc Sĩ Việt Khang, và những thanh niên chống bọn 'Đảng Mỵ Châu'. 

Mỵ Châu ngày xưa chạy giặc đã rắt lông ngỗng để chỉ đường cho giặc đuổi theo. Ngày nay Mỵ Châu giao cả đất liền và biển cho Trọng Thủy cai quản thì An Dương Vương đúng là đang ở trong rọ của bọn bá quyền Trọng Thủy. 

Người dân VN chính là An Dương Vương. An Dương Vương thuở xưa phải nhờ thần Kim Quy mách bảo mới khám phá ra là giặc ngồi sau lưng của ngươi chính là công chúa Mỵ Châu. Ngày nay thì An Dương Vương đứng nhìn đảng CSVN vổ ngực tự xưng bọn tao là Mỵ Châu và bọn tao rước Trọng Thủy vào thì làm gì được bọn tao? 

'Đảng Mỵ Châu' đang biến ngư phủ Việt thành những tên trộm hải sản của nước mình. Ngư phủ Việt đánh cá trong biển đảo của VN nhưng khi gặp tàu TQ thì phải bỏ chạy như đi ăn trộm và đó là chính sách bảo vệ biển đảo của đảng Mỵ Châu. Nếu chạy không kịp thì bị Trọng Thủy bắt và tịch thu hải sản và dụng cụ hoặc đánh đập đến thương tật hoặc bắt giam đòi tiền chuộc. 

Mỵ Châu Nguyễn Tấn Dũng đem dâng cả mỏ nhôm cùng địa điểm chiến lược Tây Nguyên cho Tàu và Mỵ Châu Nguyễn Phú Trọng tuyên bố biển Đông không có gì thay đổi. 

Trọng Thủy thì tuyên bố biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ không thể tranh cải của Tàu. Cả đảng Mỵ Châu liền đồng ca nhạc phẩm 16 vàng và 4 tốt để An Dương Vương không nghe được lời Trọng Thủy. 

An Dương Vương đã chém đầu Mỵ Nương khi mất nước. Mỗi người dân là một An Dương Vương thì chắc chắn không mất nước. An Dương Vương đi biểu tình ngoài việc chống Trọng Thủy thì nhớ đòi hỏi phải thả các nỏ thần Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Lê Công Định, Nguyễn Văn Lý. Phải lấy nỏ thần ra mà chống giặc.
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo