Từ Tôn thất lập đến phản biện Karl Marx - Dân Làm Báo

Từ Tôn thất lập đến phản biện Karl Marx

Karl Marx nói:
Nguyên thủy con người là con vượn
Qua quá trình lao động biến thành người. 

Ông cha tôi và tôi sống hết cuộc đời
mấy ngàn năm vẫn chưa bao giời thấy
Vượn biến thành người!

Nhưng hôm nay có chuyện lạ đời
Người hóa vượn ngược lại lời ông nói
Nếu không tin xin ông đến nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mà hỏi... 

Tôn thất lập tên gọi của hắn ta
Sau 40 năm sống với đảng nhà
Từ con người hắn đã biến thành con vượn.

Thương thay!__________________________________

Bài liên quan đã đăng:

Nhạc sĩ “Tấm thất lột” lời nói “nôn mửa”


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo