Có nên để Điều 4 hủy diệt đi 4.000 năm Văn hiến Việt Nam? - Dân Làm Báo

Có nên để Điều 4 hủy diệt đi 4.000 năm Văn hiến Việt Nam?


Hoàng Diệu (Danlambao) - Dân tộc Việt lại bước sang một năm mới sau khi trải qua một năm 2012 đầy khủng bố và khủng hoảng dưới chế độ Cộng Sản. Chúng tôi lòng rất vui vì trong năm qua người dân Việt Nam ngày càng nhiều người tìm đến các nguồn thông tin ngoài luồng kiểm soát của ĐCSVN. Đồng thời chúng tôi cũng trăn trở vì đất nước vẫn điêu linh và gần 90 triệu người dân Việt vẫn phải sống lây lắt từng ngày dưới chế độ luôn tìm cách khủng bố và cướp bóc của người dân nhằm duy trì quyền lực.

Trang báo Dân Làm Báo mà tôi có tham gia viết một số bài, ngày càng tạo được uy tín với hơn 11,8 triệu độc giả và 110,8 triệu trang được đọc (tính đến thời điểm 3/1/2013). Các trang báo nằm ngoài sự kiểm soát của ĐCSVN như DLB và các tờ báo khác như Dân Luận, Thông Luận, Quan Làm Báo... đã huy động được một số đông cộng tác viên và tập hợp được rất nhiều bài việt phong phú và đa dạng đề cập đến nhiều vấn đề bất công, đàn áp, tham ô, tội ác... mà ĐCSVN đã, đang gieo rắc cho gần 90 triệu người VN. Thắng lợi này về phương diện truyền/thông tin ngoài sự kiểm soát của ĐCSVN đã làm cho ĐCSVN bắt đầu nao núng và sợ hãi, cho nên những một số biện pháp hành chánh đã được ban hành để ngăn chặn người dân phản tỉnh và ngày càng hiểu được thực tế của chế độ tàn ác và độc tài CS.

Thế nhưng cũng vì những thành quả trên mà chúng tôi cũng bâng khuâng và hơi thất vọng vì ngoài các bài viết các tờ báo có số độc giả đáng kể tên chưa gởi được một thông điệp mạnh và rõ ràng về một vấn đề có liên quan đến tiền đồ, cuộc sống và hạnh phúc của gần 90 triệu dân.

Hơn 1 năm trước, khi DLB với khoản 7.5 triệu đọc giả, trên 60 triệu trang đọc chúng tôi đã có viết bài Phương pháp thuyết phục nào để buộc ĐCSVN tự đưa tay vả vào mồm? và hơn sau đó chúng tôi có viết thêm bài Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc? mà Dân Làm Báo đã đăng đề cập đến vấn đề chiến lược của một thông điệp mạnh và rõ ràng cho nhà cầm quyền CS Việt Nam.

Trong quá trình hơn một năm nay, chúng tôi cũng chủ động tạo ra một cuộc thăm dò ngẫu nhiên liên quan đến câu hỏi quan trọng mà chúng tôi đưa ra trong hai bài báo trên là:

Đảng Cộng Sản Việt Nam còn được chính danh lãnh đạo nước Việt Nam hay không?

Câu hỏi trên cũng có thể hiểu là

Điều 4 trong hiến pháp của nước Việt Nam còn nên tồn tại hay không?

Tại thời điểm 08-01-2013, kết quả thăm dò cho thấy, với hơn 5.300 độc giả, có 245 độc giả đã tham gia cuộc thăm dò này, nghĩa là chỉ gần 5% độc giả bày tỏ quan điểm cá nhân mình qua việc trả lời tham gia cuộc thăm dò.

Đây là một con số làm cho chúng tôi suy tư rất nhiều vì sao?

1) Nếu suy diễn một cách đơn giản thì chúng ta có thể hiểu rằng sau gần 40 năm sống dưới chế độ CS, chỉ còn chưa đến 5% người dân Việt Nam hiểu và muốn/dám bày tỏ quan điểm cá nhân liên quan đến một câu hỏi ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình của mình và tiền đồ của dân tộc và đất nước. Tại sao lại có kết quả lại là tỉ lệ này? Vì không hiểu tầm quan trọng của câu hỏi? Vì vô cảm? Vì thụ động? Vì sợ? Hay vì...

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi và ý kiến của tất cả những người Việt Nam nào còn quan tâm đến tiền đồ và vận mệnh của đất nước chúng ta.

2) Nếu suy nghĩ một cách sâu sắc/cực đoan hơn thì chúng ta cũng có thể hiểu rằng sau gần 40 năm sống dưới chế độ CS, với chính sách “tẩy não”/“cải tạo tư tưởng” của một nhóm người thiểu số cầm quyền theo chủ nghĩa Cộng Sản, dân tộc Việt Nam chỉ còn chưa đến 5% là người yêu nước! Chúng tôi đi đến kết luận này khi phân tích số lượng người tham gia các cuộc biểu tình liên quan đến chủ quyền đất nước so với dân số gần 90 triệu người.

Tuy nhiên trong số gần 250 người tham gia vào chương trình thăm dò dân ý, thì một điều làm cho chúng tôi phấn khởi và còn chút hy vọng là: 

1) Trong số những người hiểu được tầm quan trọng của câu hỏi trên và dám “dấn thân” tham gia chương trình thăm dò bằng cách trả lời câu hỏi, có đến gần 91.5% (đại đa số) đã trả lời là “Không”. Nghĩa là có hơn 90% dân cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam không còn được chính danh lãnh đạo nước Việt Nam nữa. Hoặc có thể hiểu là có hơn 90% dân cho rằng Điều 4 không còn nên tồn tại trong hiến pháp của nước Việt Nam. 

2) Chỉ có dưới 10% (thiểu số) trong số những người hiểu được tầm quan trọng của câu hỏi và tham gia chương trình thăm dò đã trã lời là “Có”. Con số này cũng có thể giải thích và hiểu rằng với 3.6 triệu đảng viên trên tổng số gần 90 triệu dân (4%) và những người có lợi ích trực tiếp/gián tiếp gắng bó với các đảng viên CS vẩn cho rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam còn được chính danh lảnh đạo nước Việt Nam. Hoặc có thể hiểu là chỉ có dưới 10% dân Việt Nam cho rằng nên tiếp tục duy trì Điều 4 trong hiến pháp của nước Việt Nam.

Tuy rằng mẩu ngẫu nhiên của chương trình thăm dò này chưa lớn, nhưng nếu số người tham gia đáng kể hơn thì được kết quả của nó sẽ mang tính chất thuyết phục hơn.

Nay ĐCSVN lại sắp ra tay lừa bịp 90 triệu dân Việt Nam khi tuyên bố rằng người dân Việt Nam được đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi hiến pháp Việt Nam. Vì đây là một vấn đề liên quan đến tương lai của cả một dân tộc và đất nước, và của gần 90 triệu người Việt Nam, chúng tôi hy vọng tất cả các trang báo điện tử đoàn kết lại và huy động đọc giả của mình trã lời câu hỏi sau đây:

Điều 4 trong hiến pháp của nước Việt Nam còn nên tồn tại hay không?

Khi nhận được một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng tiêu biểu cho gần 90 tiệu dân Việt Nam, hy vọng là những người cầm quyền còn chút lương tri không để 40 năm chủ nghĩa CS ngoại lai và hoang tưởng mà quyền lực được cũng cố bằng Điều 4 trong hiến pháp hủy diệt đi 4.000 năm văn hiến và tiền đồ của dân tộc Việt Nam.
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo