Lòng Yêu Nước rốt cục rồi đã thắng - Dân Làm Báo

Lòng Yêu Nước rốt cục rồi đã thắng

Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Nhờ hai cháu cả non sông đứng dậy. Siết chặt tay nhau giành lại một quê hương. Chiều tháng tám bước đầu tiên đã dấn. Đạp mọi chông gai đi hết một con đường...

*
Lòng Yêu Nước rốt cục rồi đã thắng,
Dù rằng tự do chỉ đến nửa vời. 
Bọn quỷ dữ đã bắt đầu run sợ,
Sự đoàn kết toàn dân đã được trả lời.

Vẫn còn đó trong ngục tù tăm tối,
Những con người vì yêu chuộng tự do.
Vẫn còn đó một nhà tù đất nước,
Một giống nòi bị kềm kẹp từng giờ.

Nhờ hai cháu cả non sông đứng dậy,
Siết chặt tay nhau giành lại một quê hương.
Chiều tháng tám bước đầu tiên đã dấn,
Đạp mọi chông gai đi hết một con đường.

Đã lóe được ánh sáng cho tuổi trẻ,
Đã có niềm tin làm rớm lệ tuổi già.
Hơn tám mươi năm con đường hầm xương máu,
Giây phút ban đầu ta biết sống cho ta.
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo