30 tháng 4 toàn tập - Dân Làm Báo

30 tháng 4 toàn tập


30 tháng 4 gồm chuyện dài nhiều tập
Tập đổi tiền, màn giảo hoạt đầu tiên
Tiền xương máu đồng bào thành giấy lộn
Sau đêm dài ác mộng phỏng Miền Nam

Tập cải tạo, mang 10 ngày lương thực
Sói lừa cừu lao động rất vinh quang
Vùi thân xác nơi rừng sâu núi thẳm
Vé khứ hồi... đi chẳng thấy đường về!

Tập đánh tư sản, để thành vô sản
Không thua gì Điện Biên Phủ trên không
Như trời giáng, ụp vô nhà đóng chốt
Hốt bạc vàng châu báu của trời cho

Tập kinh tế mới, giao nhà lên rẫy
Làm vượn người tự hái lượm mà ăn
Đau bệnh có lá rừng là thần dược
Không cần đến trường nghé vẫn thành trâu

Tập cấm chợ ngăn sông, thời tem phiếu
Chốt dạ dày xét lý lịch nồi cơm
Sống vất vưởng vật vờ như ma đói
Nghe loa phường uống nước lã cầm hơi

Tập còn đảng còn mình, còn bóc lột
Đố ai bằng tư bản đỏ hôm nay
Tài sản cướp cùng của chìm của nổi
Xây cơ đồ vượt phủ chúa cung vua

Tập... Cận Bình, tình đồng chí môi răng
Ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc
Đảng hồ đồ là tên lính đánh thuê
Sau thống nhất về Thành Đô hội ngộ

Xin đừng quên tập cuối, tập tầm vông
Đảng chư hầu từ tay không thành có
Còn nhân dân từ tay có thành không

18.04.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo