Phỏng 2 hòn - Dân Làm Báo

Phỏng 2 hòn

Tháng tư lại về tháng bốn ơi!
41 năm rồi rách tả tơi
Xã hội quái thai kêu chủ nghĩa
Thời kỳ đá đẽo sống chui hang

Sài Gòn hoa lệ còn đâu nữa
Bọn khỉ Ba Đình đợi khách chơi
Khoát áo đảng hồ khoe thành tích
Lập lờ đĩ rạc vá màng trinh

Tham nhũng lan tràn như dòi bọ
Đạo đức tận cùng đáy tử cung
Quê hương tơi tả như xơ mướp
Tình người thoi thóp đã lâm chung

Xã hội trần truồng như con nhộng
Ngoài đường chỉ điểm lũ nha sai
Nghêu sò ốc hến tha hồ quậy
Hồ lẽn vào chùa cướp oản xôi

Cây lúa miền nam khô thiếu nước
Đất trời nức nẻ quặn niềm đau
Màn trời chiếu đất dân oan thán
Cách mạng cái mồm dọc hóa ngang

Ba Đình phất phới cờ kinh nguyệt
Ngộ nị ì xèo tận đảo xa
Đồng chí vẫy đuôi mừng Hán hóa
Tháng tư hỏa hoạn... phỏng 2 hòn *

15.04.2016


_____________________________

* Chú thích : Phỏng 2 hòn , mượn cụm từ của bác Nguyễn Bá Chổi.


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo