Tâm sự chiếc xe bán nước Made in China - Dân Làm Báo

Tâm sự chiếc xe bán nước Made in China

Tôi sinh ra có bốn bánh đi giữa cuộc đời
Hai bánh đi trước hai bánh đuôi
Xăng nhớt có nhân dân nuôi
Biết chạy không biết bơi
Vì đảo biển Hoàng, Trường Sa là nơi của Chệt
Biết rú ga, cười sặc sụa trên quê hương đầy xác chết.

Tôi tự hào là xe mang tên Việt
Made in China
Tôi không biết ai thật sự sinh ra
Bởi vì tôi là xe con hoang không nhà
“Không suy thoái tư tưởng đạo đức”
Không bị thiên triều áp bức “phủ nhận vai trò”
Tôi không sợ lo
“Đa đảng đa nguyên” nhảy vô giành ghế
Bởi vì tự thuở tôi sinh đẻ
Hán đế bảo hộ là cha mẹ trong đầu

Tôi đi từ Hà Nội tới gầm cầu Bắc Kinh
Có những đêm đông rung rinh tuyết giá
Tôi rúc đầu vào toa tàu lạ
Tìm một chỗ bao che
Có những ngày hè oi ả
Tôi nhảy múa giữa bãi tha ma
Cán từng cái đầu thằng dân nằm dài ra dưới bánh
Dân bảo xe tôi là “chảnh”
Có ngọn có cánh
Made in China.

Xe tôi chuyên nghề bán nước
Vì yêu nước không bằng mực thước vinh thân
Xe tôi khi chạy xa, lúc chạy gần
Có quái lú nô quân cầm tay lái
Có Zika Quảng Nôm tham nhũng no nê hay cãi
Có du côn thừa thãi xài luật ác ôn
Có chị du kích mặc quần trôn không đáy
Xe tôi là thế đấy
Không cần bàn tay nhân dân đẩy
Cũng có ngày vùng vẫy tới thiên đường
Xe xin dâng hương lên bác
Ghi tạc với non sông
Xe có ngọn hải đăng Trường Sa chỉ đường

Xe xin lập công
Bán nước.

08.04.2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo