Ru hời cá chết vong nô - Dân Làm Báo

Ru hời cá chết vong nô

Biển khơi cá chết sông hồ
Đất ô nhiễm đất, trời ô nhiễm trời
Giặc trong bán đất kiếm lời
Quê hương bãi thải của người Trung Hoa

Mang về học thuyết xấu xa
Làm ô nhiễm cõi bao la tinh thần
Gian manh nói dối như thần
Hỡi ôi địa ngục lừa dân thiên đường...

Tâm hồn ô nhiễm mà thương
À ơi dân Việt còn đường nào đi
Thuốc mê bùa lú li bì
Tỉnh đi nước sắp mất vì Trung Hoa

Ai mang chủ nghĩa ác tà
Về làm vong quốc tan nhà à ơi…
Thương thay nước sắp đi đời
Có ai đánh thức triệu người ngủ mê?

Sài Gòn ngày đảng cử dân bầu 22-5-2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo