Thông báo của Phong trào Xã hội Dân sự We Are One - Dân Làm Báo

Thông báo của Phong trào Xã hội Dân sự We Are One

Train Operation July 31st

Để khai thác truyền thông và quảng bá cuộc Xuống đường Phản đối Formosa đến cộng đồng chính mạch trong ngày 31/7, trên đường đi hỗ trợ Walk-A-Thon Cứu Biển Miền Trung và đáp lời Kêu gọi của Mạng lưới Blogger Việt Nam, We Are One Melbourne sẽ di chuyển bằng phương tiện công cộng, sẽ có những cuộc biểu dương tại nhà ga xuất phát Springvale, trên xe lửa, ga Southern Cross và ga Footscray.

Thời gian và lộ trình:

Tập trung tại ga Springvale lúc 0815, để đón chuyến xe 08:51

Đến ga Southern Cross lúc 09:32 Chuyển qua Sunbury line

Platform 11

Ga Footscray cách Southern Cross 4 trạm

Đồng bào, anh chị em muốn tham gia đoàn có thể tập trung tại ga Springvale lúc 08:15

hoặc ga Southern Cross lúc 09:20.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào, anh chị em cùng chúng tôi góp tiếng nói với đồng bào Quốc nội cho thế giới biết việc Formosa đầu độc môi trường Việt Nam.

Thảm trạng Việt Nam bị Formosa đầu độc, không quốc gia nào quan tâm ngoài người dân Việt chúng ta.

Mọi chi tiết xin liên lạc

Việt Hưng 0420450818

Đào Nguyen 0421597922

FB: Phong trào Xã hội Dân sự We Are One

Email: weareonehumanrights@gmail.com

Trân trọng

VÌ NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM, CHÚNG TA LÀ MỘT!Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo