Thông cáo báo chí của Hoa Kỳ về phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực trong việc phân xử Philippines và Trung Quốc - Dân Làm Báo

Thông cáo báo chí của Hoa Kỳ về phán quyết của Tòa Trọng tài thường trực trong việc phân xử Philippines và Trung Quốc

Washington, DC - July 12, 2016 - Phán quyết ngày hôm nay của Tòa Trọng tài trong việc phân xử Philippines và Trung Quốc là một đóng góp quan trọng vào mục tiêu chung về một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông (nguyên bản: Biển Nam Trung Hoa). Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu nội dung quyết định này và không có bình luận về các giá trị của vụ kiện, nhưng một số nguyên tắc quan trọng đã được thể hiện rõ ràng ngay từ đầu vụ kiện này và đáng được tái khẳng định.

Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ những quy định pháp luật. Chúng tôi hỗ trợ những nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh thổ và hàng hải ở Biển Đông trong hòa bình, bao gồm việc phân xử bởi trọng tài.

Khi gia nhập Công ước Luật Biển, các thành viên đã đồng ý để cho "quá trình bắt buộc trong giải quyết tranh chấp" của Công ước giải quyết các tranh chấp. Trong phán quyết của ngày hôm nay và trong phán quyết của Tòa án từ tháng 10 năm ngoái, Tòa án nhất trí rằng Philippines đã hành động trong phạm vi quyền hạn của mình theo Công ước bằng với hành động khởi xướng cuộc phân xử này.

Theo quy định trong Công ước, quyết định của Toà án là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với cả Trung Quốc và Philippines. Hoa Kỳ bày tỏ hy vọng và kỳ vọng rằng cả hai bên sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của mình.

Sau quyết định quan trọng này, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tránh các tuyên bố hoặc hành động khiêu khích. Quyết định này có thể và nên là một cơ hội mới để có những nỗ lực mới nhằm giải quyết các tranh chấp hàng hải một cách ôn hòa.

Chúng tôi khuyến khích các phía tranh chấp làm rõ yêu sách trên biển của họ phù hợp với luật pháp quốc tế - như được phản ánh trong Công ước Luật biển - và làm việc với nhau để quản lý và giải quyết tranh chấp. Những bước như vậy sẽ là nền tảng cho các cuộc thảo luận kế tiếp nhằm thu hẹp phạm vi địa lý của các tranh chấp hàng hải, thiết lập các tiêu chuẩn về hành xử trong các khu vực tranh chấp, và sau cùng là giải quyết những tranh chấp tiềm ẩn mà không có sự ép buộc hoặc sử dụng hay đe dọa bằng vũ lực.

Nguồn: 


Lược dịch:
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo