Mừng Thôn DLB Lên 6 - Dân Làm Báo

Mừng Thôn DLB Lên 6

Sáu năm chân cứng chẳng chồn
Gông cùm không thể trói hồn Lề Dân
Dầu thân có phải tím bầm
Bao lòng yêu nước quyết cầm tương lai.

Quê hương thống khổ vì ai?
Dân nghèo mất đất trắng tay khắp miền
Đỉnh cao chỉ thích hốt tiền
Kẻ thù nhét túi, ký liền chẳng suy. 

Bây giờ đất nước lâm nguy
Chủ quyền đã mất bởi quỳ Bắc ngai
Phản dân, núp áo ngoại lai
Để bầy rắn độc rảnh tay hoành hành.

Một vùng biển chết Kỳ Anh
Kéo dài mấy tỉnh dân lành đảo điên
Triệu người bệnh đói triền miên
Con thơ bỏ học lạc miền xa xăm.

Thương nòi hãy lấy hờn căm
Mực anh bút chị viết hâm lòng người
Nung giòng máu Lạc nồng tươi
Vùng lên đuổi giặc cho đời cháu con. 

22/08/2016Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo