Đường của Dân - Dân Làm Báo

Đường của Dân

Ta đi!
Hành trình lề dân là thăm thẳm!
Đường dài đầy bóng tối thâm u
Giữa giấc giật mình cơn trưa hạ
Thương biết là bao dáng bạn bè
Đường đi bóng đổ xa nhau quá
Tiếc mãi bàn tay ngắn sạn sần
Muốn ôm muốn hôn lên bờ tóc
Những đứa những thằng yêu rất yêu
Đất nước nhuốm màu tang
Lũ chúng ta lang bạt kỳ hồ
Thương anh phiêu bồng trên đất khách
Thương em lưu đày trên xứ mẹ
Lũ chúng ta tát gầu sòng qua biển?
Lũ chúng ta cấy cụm lúa trên rừng?
Đã bao lần kẻ thù nhiếc móc
Đã bao lời xô xéo kẻ vô tâm
Em vẫn cặm cụi khâu vạt áo
Em vẫn trên đường trong gió mưa
...

Hôm nay 
Bóng dáng một rừng hoa
Đang ngan ngát chảy xa phía chân trời
Dòng máu ấm cuộn tràn ý thức
Một tinh thần dân tộc đã hồi sinh
Cám ơn em cánh tay trần nhịn nhục
Cám ơn anh bao chân bước đoạn trường
Ý thức đã tái sinh
Từ biết bao đêm dài thức trắng
Dân trí đã phục sinh
Từ biết bao con người ngày đêm cay đắng
Tôi và vạn người 
Xin được cám ơn em
Trang báo lòng của Dân của Đất Nước
Ngày mới gió đã lên 
Cánh buồm căng Tự Do đang xuất hiện.

Paris 20.8.2016

Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo