Sớ Táo Quân 2016 - Dân Làm Báo

Sớ Táo Quân 2016

Muôn tâu Ngọc Hoàng
Thần là Thần Táo
Của Dân Làm Báo
Xin được kính cáo

Không như Thần Táo
Của bọn VẸM cộng
Chuyên môn nói láo
Một cách trân tráo.

Kính thưa Ngọc Hoàng
Thần là Thần làng
Cũng được sáu năm
Làm việc rất chăm


Chuyện nhà chuyện nước
Thần đi từng bước
Việc nhà kể trước
Việc nước kể tiếp

Sáu năm sự nghiệp
Thôn đã nhiều dịp
Đưa tin cho dân
Kiên nhẫn ân cần

Người xem tăng dần
Tin tức chuẩn mực
Bài viết trung thực
Việt cộng rất bực

Thần tuy kiệt sức
Nhưng vì thiên chức
Cố gắng hơn lên
Giữ thôn lâu bền

Ai mà trùm mền
Thì Thần đánh thức
Ai vô đạo đức
Thần dứt điểm ngay

Ai xỉn ai say
Thần đây cũng biết
Dân oan rên xiết
Thần cũng nhìn ra.Báo xong chuyện nhà
Thần qua chuyện nước
Chuyện quốc tế trước
Chuyện nước tiếp ngayNăm nay bên Tây
Khủng bố cả bầy
Người người lo sợ
Bom nổ banh thây

Còn ở bên nay
Là quân Tàu cộng
Cuồng ngông làm lộng
Tuyên bố chủ quyền

Biển Đông của riêng
Lân bang đảo điên
Trong đó có Mỹ
Cũng thấy rất phiền


8 năm bằng yên
Bama nể kiêng
Nên thằng Tàu cộng
Gây bao buồn phiền

Cuối năm 16
Bầu cử Tổng thống
Ông Donald Trump
Đắc cử cái rầm

Thiên hạ ầm ầm
Truy tầm phê phán
Lắm kẻ lên án
Thần nghe mà chán

Trump chơi xả láng
Đối đầu cuồng Hán
Tập liền to mồm
Nhưng Tập rất ngánThần đây không nản
Vì thằng cộng sản
Sẽ chết dưới tay
Của ông Trump này

Lũ cộng cả bầy
Rồi sẽ rất cay
Ông Trump sẽ quay
Ra tay diệt sạchViệt cộng cấp bách
Chọn kế hạ sách
Đi với Tàu cộng
Để còn đường sống

Dân Việt nôn nóng
Cùng đứng lên chống
Diệt hai tên cộng
Đem liệng xuống cống

Thằng chủ đứt bóng
Tôi tớ chạy đâu
Đảng Trọng buồn rầu
Chẳng dám nghĩ xaSắp Tết con gà
Tiễn Obama
Trump lên thay thế
Lo việc quốc gia

Cộng sản rên la
Tàu hết làm cha
Thằng con Việt cộng
Rồi cũng tiêu ma


Sang năm con gà
Đất nước Việt ta
Bĩ cực sẽ qua
Mọi chuyện sáng ra

Yên nước yên nhà
Bờ cõi sơn hà
Cùng nhau chung hẹn
Nghĩa tình tròn vẹn...

Tùng tùng tùng xèng
Tùng tùng tùng xèng
Nhạc quân trống kèn
Thần đây xin kiếu.


Thần Táo - Nguyên Thạch
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo