Bình chuột - Dân Làm Báo

Bình chuột

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Nhà em có một Bình Chuột. Sáng chúng kêu chít chít, chiều chúng ăn kít kít, tối chúng la ít ít. Vì chê ít nên chúng ăn hoài, sáng chít, chiều kít, tối ít, cứ thế mà ăn, ngày này qua tháng khác đến nay non chừng hơn nửa thế kỷ.

Bình Chuột nhà em khởi thủy được cha già chuột cHù lấm la lấm lét vác về nhà, sau khi móc lên từ cống rãnh Bắc Kinh chạy ngang Tử Cấm Thành.

Cướp xong chính quyền, chuột già cHù đặt tên cho nó là Bình Lông-Đạo và phán rằng trong vương quốc chuột-đi-2-cẳng người-bò-4-chân, Bình Lông-Đạo là duy nhất và muôn năm. Bác chuột cHù cười đểu nguệch ngoạc lên Bình Lông-Đạo cụm từ "cần kiệm liêm chính". Sau ngày bác cHù đứt đuôi, cong râu, thẳng cẳng, con cháu chuột nhà bác lại cười đểu viết thêm lên bình hàng chữ "sống, chiến đấu, học tập theo gương bác cHù vĩ đại".

Bình chuột từ ống cống Bắc Kinh của bác cHù mang lại tên cũ là Bình Cộng Tài Sản.

Con cháu nhà chuột sau một thời gian chơi theo gương bác cHù vừa đi đường vừa kể chuyện với Don-Ni-Wat-Cơ, chiến đấu với thịt cầy, đạo đức với xóm chân dài, đã làm lại căn cước với tên mới: Bình Bản Đỏ và chia làm hai phe: Chuột Lợi Ích và Chuột Quyền Lực. Tiền sinh quyền, quyền sinh tiền - tưởng rằng khác phái nhưng chung một nòi: Chuột.

Đứng đầu băng đảng Chuột Bản Đỏ ngày nay là chuột già Tổng Bú lí.

Tổng Bú lí chít chít chuyện chuột-ném-chuột-đừng-vỡ-bình-chuột. Muốn thế thì các đồng chuột phải có mắt nhìn ti hí chiến lược. Phải kiên quyết nhưng bình tỉnh, không say xỉn. Phải "giữ cho được ổn định để các chuột ta tiếp tục sáng chít chít, chiều kít kít, tối ít ít, sáng chít chít..." Thỉnh thoảng, để có vẻ ta đây sống chiến đấu tập tành theo lời cha già chuột cHù "Cần Kiệm Liêm Chính", Bú lí đem vài đồng chí chuột ra đả muỗi đập ruồi, nhưng phải giữ ổn định cho cái bình lúc nhúc 3 triệu chuột lãnh đạo, chuột cống, chuột đại, chuộc trung, chuột nhắc, lẫn chuột lão thành kắt mạng đang chít chít sổ hưu, cấm làm rối tung, tạo nghi kỵ, rối loạn vương triều nhà Chuột.

Chít chít, kít kít, ít ít... Như chuột cHù ngày xưa đã dạy “đánh chuột nhưng mà đừng để vỡ bình chuột”. Thế nến chuột Bú lí tuyên rằng: "Cái tư tưởng này rất là quan tâm." "Có đúng thế không ạ? Hoàn toàn sự thật là như thế."

Ừ sự thật nó phải là như thế! Không như thế thì còn gì bản chất được truyền đời từ thời chuột cHù. 

Cho nên trong cái Bình Chuột nhà em, cứ thế mà sáng chúng kêu chít chít, chiều chúng ăn kít kít, tối chúng la ít ít. Và trên cái bình này vẫn luôn phất phới một tấm biểu ngữ đỏ đỏ hồng hồng, tả tơi như cái quần lót của nhân dân: Đảng chuột cHù quang vinh muôn năm! Bác chuột cHù sống mãi trong bình, lẫn trong quần chúng nó!

28.02.2107Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo