Chống xâm lược bằng mồm - Dân Làm Báo

Chống xâm lược bằng mồm

CTV Danlambao - Bắc Kinh đã kiểm soát được những vùng chủ quyền của Việt Nam, đã tạo sự hiện diện bằng hoạt động cụ thể, đã từng bước đạt thế "chính danh" bằng thông báo chính thức - mới nhất là thông báo với lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong vòng 3,5 tháng. Ngược lại, người dân Việt Nam không biết rõ cụ thể tình hình chủ quyền của đất nước đã mất mát như thế nào! Và khả năng bảo vệ tổ quốc của đảng và nhà nước CSVN chỉ nằm ở mức phản đối bằng mồm.

*

Vào ngày 27/02/2017 Bộ Nông nghiệp của Tàu cộng đã ra thông báo với lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ 1/5/2017 đến 16/8/2017. Khu vực Tàu cộng cấm đánh bắt thủy sản có cả Vịnh Bắc Bộ, bao gồm vùng biển chung quanh quần đảo Hoàng Sa - thuộc chủ quyền Việt Nam.

Chúng ta thấy gì từ lệnh cấm này và thái độ của nhà cầm quyền CSVN?

Lệnh cấm này nằm trong kế hoạch dài hạn:

1. Biến vùng biển của Việt Nam thành vùng tranh chấp chủ quyền.

2. Biến vùng tranh chấp chủ quyền thành nơi có những hoạt động của Tàu cộng.

3. Biến nơi có những hoạt động của Tàu cộng chính thức thành chủ quyền của chúng.

Thông báo của Bộ Nông nghiệp Tàu cộng cho thấy Bắc Kinh đã hoàn tất xong bước 2 và đăng bắt đầu bước vào bước 3. Thông báo này cho thấy Bắc Kinh đang chính thức đương nhiên xem lãnh hải của Việt Nam là của chúng và chúng  đang có những hoạt động ngư nghiệp - đánh bắt hoặc ngừng nghĩ - rất bình thường trên vùng biển này.

Trước sự việc này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã tuyên bố:

“Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ Quy chế này của phía Trung Quốc” (1).


“Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982” (2).

Chỉ có thế!

Lê Hải Bình và Bộ Ngoại giao lẫn hệ thống nhà nước CSVN, cũng như mọi lần, không hề đưa ra một phương án gì trong trường hợp Bắc Kinh vẫn duy trì lệnh cấm hoạt động trên vùng lãnh hải của Việt Nam.

Lê Hải Bình và toàn bộ báo chí lề đảng cũng không dám công bố nguyên văn thông báo của Bộ Nông nghiệp Tàu cộng và vạch rõ những gì trong đó là vi phạm chủ quyền Việt Nam.

Nhà nước CHXHCNVN vốn tự xưng là "độc lập" vẫn không có một thông báo chính thức nào đối với ngư dân Việt Nam:

- Ngư dân VN có tiếp tục ra biển đánh cá ở những vùng thuộc chủ quyền VN nhưng bị Tàu cộng thông báo cấm?

- Nếu ngư dân VN ra biển thì có được bảo vệ bởi các lực lượng hải quân và cảnh sát biển của VN?

- Tình trạng hoạt động của ngư dân VN tại những vùng này trong thời gian qua ra sao? Có hoạt động hay trên thực tế đã không còn được bén mảng đến những khu vực đã bị hải quân Tàu cộng chiếm đóng và kiểm soát?

Tóm lại, Bắc Kinh đã kiểm soát được những vùng chủ quyền của Việt Nam, đã tạo sự hiện diện bằng hoạt động cụ thể, đã từng bước đạt thế "chính danh" bằng thông báo chính thức. Ngược lại, người dân Việt Nam không biết rõ cụ thể tình hình chủ quyền của đất nước đã mất mát như thế nào và khả năng bảo vệ tổ quốc của đảng và nhà nước CSVN chỉ nằm ở mức phản đối bằng mồm.

02.02.2017________________________________
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo