Tàu tặc - Dân Làm Báo

Tàu tặc

Tư nghèo (Danlambao) - Bên cạnh những "cát tặc", "lâm tặc", "nông tặc", "địa tặc", "vỉa hè tặc", "mặt bằng tặc"..., đứng đầu là "hồ tặc" - thủ lãnh của bầy "chính quyền tặc" - còn có một loại "tặc" khác, không mang hộ chiếu madzê in Vietnam. Đó là "tàu tặc".

Tàu tặc này không phải là đám ăn trộm tàu bè mà là những tên tặc madzê in Chai na, đang nhỡn nhơ như bầy chuột cống rãnh chợ lớn, chạy khắp nước Việt Nam.

Nhiều nhất trong đám tàu tặc này là những công nhân, binh lính Tàu cộng giả dạng lao công tại các công trường do chủ thầu Tàu cộng thi công hoặc quản lý. Sự có mặt của chúng được nâng lên thành chính sách vô hạn định bởi các "chính quyền tặc", theo đúng phương châm bên này biên giới cũng là quê hương... của Tàu.

Thành phần tàu tặc thứ hai là các thương lái Bắc Kinh, ôm Mao tệ sang Việt Nam, kết hợp với thành phần việt gian bán nước - gọi tắt là "quốc tặc", để mua đất ven biển, mua thuê rừng đầu nguồn, mua cơ sở kinh doanh, mua cổ đông các công ty Việt.

Đám tàu tặc thứ ba là bầy đàn du lịch và các chủ cơ sở thương mại chỉ phục vụ riêng cho tàu tặc. Những cơ sở này đang có mặt tại Bãi Cháy, Hùng Thắng, Hà Khẩu, Tp. Hạ Long, Đà Nẵng... Tàu tặc tấp nập ra vào nhưng người Việt thì bị cấm cửa. 

Đám tàu tặc thứ tư chuyên nghề xả thải. Xả thải đại trà ở tầm vóc Formosa. Thải một ngày tiêu điều biển cả đến trăm năm. Xả theo kiểu... tiểu trà ở tầm đêm đêm chở thải đem chôn, chở rác công nghiệp đi đổ như đi ăn trộm. Toán đặc nhiệm tàu tặc này ăn cắp sự bình yên, lành mạnh, sạch sẽ của môi trường; nên gọi chúng là "môi trường tặc".

Nhiều kẻ trong các thành phần tàu tặc này ăn dầm ở dề, biến Việt Nam thành quê hương thứ hai. Chúng đem theo vợ Tàu, lấy thêm vợ Việt, thi đua đẻ ra một bầy tàu tặc tử để từng bước tàu hóa Việt Nam bằng số lượng chuột tàu mang khai sanh hay chứng minh nhân dân CHXHCNVN.

Nhưng còn một thành phần tặc khác, nửa Việt nửa Tàu, phần nửa Tàu càng ngày càng phình ra, phần nửa Việt mỗi ngày một teo lại.

Đó là tặc Ba Đình.

Đám tặc này sau khi giương bảng hiệu "chính quyền tặc" vào mùa thu tháng 8, dưới sự thống lãnh của đảng trưởng Hồ Quang, đã chính thức trở thành "quốc tặc".

Không có đám tặc Ba Đình này thì chắc chắn đã không có tàu tặc trên quê hương Việt Nam.

Tặc Ba Đình này gồm những thành phần nào?

Xin thưa:

Tặc Ba Đình = "cát tặc" + "lâm tặc" + "nông tặc" + "địa tặc" + "vỉa hè tặc" + "mặt bằng tặc" + ...

Chúng chính là "chính quyền tặc", là "quốc tặc", là đám đảng tặc do "hồ tặc" sáng lập ra.

18.03.2017Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo