Phản ứng của Bloggers về việc Nhà nước CSVN phản đối Hoa Kỳ vinh danh blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Dân Làm Báo

Phản ứng của Bloggers về việc Nhà nước CSVN phản đối Hoa Kỳ vinh danh blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh


Video được thực hiện bởi Mạng Lưới Blogger Việt Nam


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo