Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc - Dân Làm Báo

Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc

Hình của Rufus Phillips, chụp ở Cà Mau vào tháng Hai năm 1955.

"ĐỘC LẬP nghĩa là:

- Đất nước không bị chia đôi.
- Không có đảng trị dân.

TỰ DO nghĩa là:

- Tôn giáo không bị ngăn cấm.
- Tư tưởng không bị kiềm chế.
- Cá nhân không bị trói buộc.

HẠNH PHÚC nghĩa là

- Ruộng đất tài sản nhân không bị tập trung làm của chung.
- ...Nhân dân được tôn trọng."

Trần Quốc Việt sưu tầm
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo