Công dân Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch theo điều luật nào Ngài Chủ tịch Trần Đại Quang?! - Dân Làm Báo

Công dân Phạm Minh Hoàng bị tước quốc tịch theo điều luật nào Ngài Chủ tịch Trần Đại Quang?!


Trần Quang Thành (Danlambao) - Giáo sư Phạm Minh Hoàng trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

Chiều thứ Bảy 10/6/2017 – Ngày nghỉ cuối tuần – Gia đình ở nơi tạm trú chuyền đến Giáo sư Phạm Minh Hoàng một bì thư của Bộ Tư pháp gửi qua đường bưu điện. Ông bóc ra xem đó là thông báo của Bộ Tư pháp chuyển đến ông Quyết định của chủ tịch nhà nước cộng sản Trần Đại Quang tước quốc tịch Việt Nam của ông.

Từ phương thức chuyển giao đến nội dung quyết định có nhiều điều khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của một nhà nước vẫn được rao giảng là của dân, do dân và vì dân trước nguy cơ sinh mạng chính trị của một công dân đang bị đe dọa. Họ bị Chủ tịch nước quyết định tước đoạt quốc tịch mà không viện dẫn một điều khoản nào công dân đã phạm luật một cách nghiêm trọng đưa đến việc bị tước đoạt quốc tịch và việc thư nó sẽ diễn tiến ra sao hay sẽ kết cục một ngày nào đó lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp xông vào nhà cưỡng chế công dân Phạm Minh Hoàng ra sân bay Tân Sớn Nhất làm cái gọi là thủ tục trục xuất một công dân Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam bị chủ tịch nhà nước cộng sản tước đoạt không viện dẫn điều công dân vi phạm luật pháp.

Để làm sáng tỏ thêm vấn đề này, nhà báo Trần Quang Thành đã phỏng vấn Giáo sư Phạm Minh Hoàng.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe.
Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo