Phải thêm nhiều vịt-teo! - Dân Làm Báo

Phải thêm nhiều vịt-teo!

Tư nghèo (Danlambao) - Trong tháng qua bà con ta râm ran chuyện quân đội suốt ngày nhăn răng cầm tiền thay vì cầm súng và hớn hở với tuyên bố của Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm:“hiện nay đã có một chủ trương của Bộ Quốc phòng là quân đội sẽ không làm kinh tế nữa mà tập trung cho xây dựng quân đội chính qui”

Nhưng...

Ngày 7/7, Thanh tra Hà Nội kéo cả bầy đàn xuống Đồng Tâm và phán: diện tích đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng; người dân phải "di chuyển tài sản, hoa màu, trả mặt bằng cho doanh nghiệp quân đội để xây dựng các công trình quốc phòng".

"Công trình quốc phòng" là cụm từ trang điểm cho "công cuộc làm giàu". Và Doanh nghiệp quân đội ở đây không ai khác hơn là Vịt teo (Viettel).

Chưa đủ, chưa hết đâu bà con! 

Cùng ngày 07/07/2017 như rằng đến hẹn lại lên, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tuyên bố tại tổng hành dinh Vịt Teo rằng: "Phấn đấu làm sao có nhiều Viettel nữa. Điều này chứng minh rằng chủ trương xây dựng các doanh nghiệp quân đội của Đảng ta là đúng đắn."

Một con vịt teo mà dân đã teo tóp, bây giờ thêm nhiều con vịt teo khác thì dân tóp teo tới cỡ nào - cha nội!?

Đối chiếu câu nói của Bộ trưởng Lịch "chủ trương xây dựng các doanh nghiệp quân đội của Đảng ta là đúng đắn" và của Thứ trưởng Chiêm "đã có một chủ trương của Bộ Quốc phòng là quân đội sẽ không làm kinh tế nữa" cho thấy Chiêm nói Gà và Lịch nói Vịt. Đương nhiên Vịt sẽ thắng vì Lịch là xếp ngồi trên đầu Chiêm.

Vậy là Vịt Teo tiếp tục cạp cạp làm ăn. Vậy là quân đội nhăn răng của đảng ta vẫn tiếp tục tưng bừng buôn mau bán lẹ - bán cả giang sơn với đồng bào - với khẩu hiệu xung phong của bộ trưởng: "Phấn đấu làm sao có nhiều Viettel nữa".

Bộ trưởng Lịch còn phán rằng: "Nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế đã, đang và sẽ là chức năng nhiệm vụ hết sức quan trọng của quân đội, nhưng lại là điểm mà các thế lực thù địch tập trung chống phá. Chúng cho rằng quân đội không làm kinh tế."

Sao kỳ vậy cha nội! Có phải cha nội đồng chí bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đang xỉa xói đồng chí Thượng tướng thứ trưởng Lê Chiêm là thế lực thù địch, tập trung chống phá và không cho quân đội làm ăn sao?

Có gì thì vác súng ra nói chuyện với nhau chứ sao lại xách mé nhau bằng mồm!?

Nhưng chuyện của tên phản động Lê Chiêm hãy từ từ tính sau. Trước mắt là giải quyết mấy tay phản động Đồng Tâm.

Muốn có thêm Vịt Teo thì phải có đất.

Muốn có đất thì phải đi ăn cướp.

Muốn ăn cướp thành công phải huy động toàn đảng và toàn dân... luận viên.

Vậy là Bộ cuốc phòng vác cuốc thổi còi, phát lệnh hành quân với đoàn quân thanh tra bách chiến bách thắng của đảng cho Chiến dịch mùa hè rực nắng: Giải phóng Đồng Tâm!

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!!!

08.07.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo