7 năm giữ ngọn lửa đấu tranh - Dân Làm Báo

7 năm giữ ngọn lửa đấu tranh

7 năm rồi thắp ngọn lửa đấu tranh
Bầu nhiệt huyết nung trong tim rạo rực
Dân Làm Báo chống cường quyền áp bức
Ươm mầm Tự Do, cây Dân chủ thành hình
Mẹ Việt Nam trong tay quỷ sát sinh
70 năm quằn quại chu kỳ lịch sử
Cộng nô cai trị luật rừng phép rú
Một nhà dân là một cái ngục tù
Đảng ở rừng quen cai trị ngu, mù
Đặt quyền lợi đảng trên đầu đất nước
Bán đất bán biển bán cho bằng được
Có phải quê hương này của riêng ai?


Dân Làm Báo chống đảng trị độc tài
Đòi lại biển cả giang sơn đảng bán
Đòi lại quyền được tự do nhân bản
Đòi cơm no áo ấm cởi trói gông cùm
Vô hang cọp để chụp bắt được hùm
Giặc nội xâm nằm sau lưng trước mặt
Bè lũ Ba Đình ký bán từng thước đất
Dân Làm Báo cùng dân tộc đồng hành
Vì lợi chung giữ ngọn lửa đấu tranh
Đòi lại biển đảo chủ quyền lãnh thổ
Đòi thiết lập tam quyền tự do dân chủ

Đất nước mình sẽ chỉ một Quê Hương
Không phải là một tỉnh Bắc phương đầy bóng giặc

22/8/2017


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo