Con lừa Giao thông vận tải - Dân Làm Báo

Con lừa Giao thông vận tải

Tư nghèo (Danlambao) - Trước sự chống đối của dư luận về cái "bót" Cai Lậy, những con lừa trong bộ GTVT lại giở trò lừa.

Cứ tưởng tượng dân ta cần đi thăm lăng bác. Mỗi lần vào thăm bác cho nhẹ bầu tâm sự thì phải đóng 1000 hồ tệ cho tiểu tiện, 2000 ngàn hồ tệ cho đại tiện. (Chưa có phí theo quy định luật pháp cho phần trung tiện). Nói chúng là "phí" bảo trì lăng.

Vậy nhưng các quan đỏ đã thông đồng với các quan xanh, thay vì đặt cái hố xí ở Ba Đình, các quan lại cho nó nằm chình ình trước con đường cái quan dẫn vào làng. Đứa nào đi qua phải đóng phí không cần biết có vào thăm bác để xả xui hay không!!!

Dân làng cương quyết "bất tuân dân sự", các quan đếm tiền lẻ nộp phí đổ mồ hôi hột bèn đăng đàn giở trò lừa: Giảm phí vào lăng!!!

Có "mắc" đâu mà bắt người ta nộp phí đít-cao (discount, giảm giá) hở mấy hở các quan?!

Các quan không những giở trò giảm phí 50% mà còn hí hửng mị dân là sẽ miễn cho thành phần vô sản thứ thiệt!

Thế là tại hố xí Ba Đình đặt trên quốc lộ, có cuộc đối thoại giữa Tư nghèo vô sản thứ thiệt với các thảo khấu Hồ giáo như sau:

- 25.000 đồng mỗi đứa! 

- Dạ, em không... mắc!

- Không... mắc cũng nộp!

- Dạ em nghèo!

- Có "kê khai tài sản trung thực nhưng chưa đầy đủ" không?

- Dạ trung thực nhưng chắc chắc không đầy đủ!

- Vậy thì được miễn!

- Nhưng mà em không mắc!

- Mắc hay không mắc cũng phải đi! Đi mới được miễn!

- Dạ! Đảng quang vinh. Biểu sao em làm vậy!

Tư nghèo - vừa đi đường vừa kể chuyện: bác hồ thì đến buồn đi ỉ cũng không cho. Bây giờ mình không buồn đi ỉ cũng phải đi!

17.08.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo