Dân Làm Báo –Cơ quan ngôn luận dân chủ - Dân Làm Báo

Dân Làm Báo –Cơ quan ngôn luận dân chủ

Vũ Ngọc Yên (Danlambao) - Trong nước có khoảng 1000 cơ quan báo chí gọi là báo chính thống do đảng cộng sản chỉ đạo. Báo chí chính thống chì có nhiêm vụ quảng bá, tuyền truyền đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Quyền tự do báo chí và tự do phát hành chỉ dành cho các cơ quan của đảng chứ không cho dân... Song song với hệ thống báo chí cộng sản là một làng báo đối lập chính trị, phản biện xã hội. Vì nhu cầu của cuộc đấu tranh cho dân chủ hóa và canh tân đất nước làng báo này đã ra đời dưới dạng báo điện tử, báo mạng, blog.

Chúng ta đã và đang được chứng kiến sự sinh động trong làng báo đối lập của những cá nhân, tổ chức dám nói dám làm và dám viết, bất chấp sự đe dọa của bạo quyền cộng sản. Các báo đối lập với báo chính thống không chỉ thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ nhanh chóng về các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội, trong nước và thế giới mà còn mạnh dạn phê bình, phản biện những chính sách hại dân, hại nước, khuất phục Trung Quốc của đảng cộng sản. Ngoài ra nội dung các báo đối lập còn phản ánh những tệ nạn tham nhũng, lạm dụng chúc quyền, trấn áp người khác chính kiến, văn hóa xuống cấp… Làng báo đối lập đã trở thành những diễn đàn xã hội ngày càng được động đảo quần chúng tin cậy.

Trong nhiều năm qua Tôi rất mừng đã có cơ hội được đóng góp bài viết cho một số báo trong làng báo đối lập như Anh Ba Sàm, Báo Tiếng, Bauxitvn, Chuyển Hóa, Dân Làm Báo, Dân Luận, Dân Quyền VN, Đàn Chim Việt, Tiếng Dân Việt media, Việt Nam Thời Báo, Vietnam 21 (Diễn đàn Việt Nam 21)…

Hôm nay 22.08 là sinh nhật Dân Làm Báo. Bẩy năm phục vụ đồng bào trong trách nhiệm thông tin. Dân Làm Báo, một tập hợp của những người có lòng với đất nước hy sinh mọi mặt để chăm sóc tờ báo trở thành diễn đàn đấu tranh cho Nhân quyền, Tự do, Dân chủ và Độc lập đất nước và nay Dân Làm Báo đã là một trong những tờ báo có nhiều uy tín của làng báo đối lập.

Đọc Dân Làm Báo, độc giả sẽ nhận ra tính chính danh đáng được đề cao của Dân Làm Báo là tờ báo thật sự do dân việt và cho dân đọc, không như các báo chính thống của công sản luôn mạo nhận danh nghĩa nhân dân như Báo Nhân dân của đảng cộng sản Việt Nam. Báo này là cơ quan tuyên truyền một chiều do cán bộ, bồi bút và dư luận viên viết theo chỉ thị của các nhóm lợi ích trong lãnh đạo đảng và nhà nước...

Mừng sinh nhật Dân Làm Báo tròn 7 tuổi, tôi bày tỏ sự mến phục về những thành quả mà Ban chủ biên và tất cả thành viên cộng tác đã gặt hái sau 7 năm làm việc cực nhọc.

Xin chúc Dân Làm Báo luôn vững tiến trong tương lai và trung thành với chủ trương:

Dân Làm Báo - Cơ quan ngôn luận Dân chủ - Tiếng nói của dân viết, dân đọc...

22/8/2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo