Dân Làm Báo hãy tiếp tục vững tin đứng bên cạnh các phong trào xé rào chính trị sai lầm và phá rào công an tàn ác! - Dân Làm Báo

Dân Làm Báo hãy tiếp tục vững tin đứng bên cạnh các phong trào xé rào chính trị sai lầm và phá rào công an tàn ác!

Âu Dương Thệ (Danlambao) - Tuy mới ra đời 7 năm nhưng DLB đã sát cánh cùng với những người dân chủ ở trong và ngoài nước đấu tranh rất tích cực chống lại bạo quyền CSVN trong những chính sách đàn áp nhân dân, sai lầm trong chính trị, kinh tế và rất mù quáng cúi đầu trước Bắc kinh đang thực hiện chủ nghĩa đế quốc mới xâm lấn biển đảo, tài nguyên của VN!

Đứng vững vàng trong hàng ngũ những người dân chủ, cương quyết đòi tự do cho các tù nhân lương tâm, kiên định bảo vệ các phong trào dân oan và các cuộc vận động dân chủ theo phương pháp bất bạo động để quyết phá các rào cản của chế độ công an trị, nên DLB đang tạo được uy tín tốt và sự ủng hộ của nhiều giới.

Ngày càng có nhiều sự kiện và tín hiệu chứng minh rằng, chế độ toàn trị CSVN đang rơi vào giai đoạn cuối của một chế độ cực kì phản động. Mới đây một số lí thuyết gia hàng đầu của chế độ toàn trị như Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí CS và TS Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhìn nhận tình trạng xứ quân, tranh chấp ở ngay trong Bộ chính trị, nạn tham nhũng tiền bạc và tham nhũng quyền lực ngày càng bùng ra. Đó là những nguyên nhân dẫn tới sự tự hủy giệt của một chế độ độc tài. 

Những người cầm đầu chế độ toàn trị phải ý thức thấy rằng, triều đại toàn trị đang rơi vào giai đoạn cuối, không thể thoát ra khỏi chân lí “chở thuyền là nước, mà lật thuyền cũng là nước”! Nay họ đã mất hết uy tín, dân không còn tin và cũng cương quyết không thể còn chờ đợi nữa. Nếu họ biết chọn con đường rút lui sớm thì còn giữ được bản thân. Nếu chống lại thì sẽ mất tương lai! 

Trong 7 năm qua DLB đã đồng hành với các trí thức, chuyên viên, phụ nữ, thanh niên và cả nhiều đảng viên tiến bộ đang rất can đảm, tích cực trong các phong trào đấu tranh quyết xé rào chính trị sai lầm, quyết phá rào công an tàn ác. Cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta sẽ dẫn tới thắng lợi vẻ vang!

22.8.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo