Dân Làm Báo Mong Giữ Gìn Tổ Quốc - Dân Làm Báo

Dân Làm Báo Mong Giữ Gìn Tổ Quốc

Nguyễn Lộc Yên (Danlambao) - Ngày 22 tháng 8 là ngày kỷ niệm 7 năm thành lập Dân Làm Báo. Nước Việt Nam đang gặp cảnh huống ngặt nghèo do Việt cộng và Tàu cộng gây ra. Thế nên, Dân Làm Báo đã phổ biến tin tức chính xác về tình hình tại Việt Nam đến Đồng bào của mình, mong mỏi chung lo cứu quốc. Nhân dịp sinh nhật của Dân Làm Báo, tôi cảm tác bài thơ: “Dân Làm Báo Mong Giữ Gìn Tổ Quốc” theo thể thất ngôn bát cú, dùng mỗi chữ của đề tài để đặt ở đầu mỗi câu thơ.

Dân Làm Báo Mong Giữ Gìn Tổ Quốc

Dân chủ, toàn dân mãi thiết tha
Làm thinh, diệt chủng lỗi lầm ta 
Báo tin, Tàu cộng luôn rình rập 
Mong muốn, giống nòi chớ lơ là

Giữ nước, miệt mài lo lắng nước 
Gìn nhà, tận tụy chỉnh trang nhà 
Tổ tiên, xây dựng nên cương thổ 
Quốc nạn Cộng nô, luống xót xa! 

20/8/2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo