Gọi hồn Trần Đại Quang - Dân Làm Báo

Gọi hồn Trần Đại Quang

Quang ơi trôi dạt nơi mô?
Sao không báo mộng bây giờ ở đâu
Đã hơn một tháng dài lâu
Đảng câm miệng hến, rúc đầu vào mu


Đợi chờ sao mãi im ru
Vẹm 2 tháng 9 xem như gần kề
Ghế chủ tịch nước bỏ bê
Nhện giăng bụi bám, Quang về kịp không?

Bây giờ thời đại "a còng" (@)
Bóng hình không thấy đừng hòng ai tin
Nhưng đảng dối trá truyền hình
Đưa tin bố láo, giả mù sa mưa

Triều đình 4 trụ a dua
Bày binh bố trận dối lừa nhân dân
Tuy già Trọng vẫn còn gân
Định giành luôn ghế của Trần Đại Quang

Cuộc chiến quyền lực chưa tàn
Chờ xem cận cảnh nhiều màn lâm ly
Đồng sàng chí rận sá gì
Thằng nào chai mặt ngồi lì vẫn hơn

Hồn Quang lìa xác hay còn?
Tướng sao lại trốn, chui lòn bặt tăm
Để cho quần chúng thì thầm
Hay là Quang đã… về chầu diêm vương

28/8/2017


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo