Lộ hàng toàn diện, bể mánh toàn tập - Dân Làm Báo

Lộ hàng toàn diện, bể mánh toàn tập

Sau khi Bộ Ngoại giao Đức chính thức lên tiếng buộc tội tình báo đảng ta bắt cóc ruồi xanh màu thiên Thanh, đầu thú biến thành... đầu (bắt) cóc, tuyên láo lề đảng tính đường ăn nói sao đây?

Bộ Chính trị họp khẩn...
Bộ Công an họp khẩn...
Tổng cục 2 họp khẩn...
Bộ Ngoại giao họp khẩn...
Tuyên giáo ngồi ngóng...
Lề đảng lấy băng keo dán miệng. Chờ...


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo