Vì lợi ích đảng và Tàu, Trọng hát trên xác mẹ Việt Nam - Dân Làm Báo

Vì lợi ích đảng và Tàu, Trọng hát trên xác mẹ Việt Nam

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Đảng ngồi trên quyền lợi dân tộc. Đảng đạp vào Hiến pháp. Đảng mở ra hết hội nghị này rặn đẻ ra nghị quyết kia, đưa cho quốc hội bù nhìn và chính phủ (chú phỉnh) lừa lọc dân. Đảng càng kiên trì chủ nghĩa Mác, Lê Nin để tội ác hoành hành, nhà tù thi đua mọc lên như nấm gặp mưa. Đảng càng định hướng XHCN kinh tế vướng víu nhau sụp đổ chung một vũng lầy cưa quậy không lối thoát.

Khi một bộ máy điều hành nhà nước giữ trọn chỉ một đảng độc tài nắm quyền lực và không cho ai cạnh tranh thách đố thì chẳng khác nào như dòng sông chỉ một nguồn nước chảy tự khô héo mà chết theo thời gian. Nhà nước không chuyên chở lòng dân như dòng sông kia không chuyên chở nước. Đảng csVN gieo rắc thảm họa không có quan nào đứng ra chịu trách nhiệm. Khi nước tràn vỡ đê mới cứu chữa. Chuyện cách chức thuyên chuyển, chuyện kỷ luật cán bộ đảng viên sai phạm trước một sự kiện quan trọng phương hại nền kinh tế đã qua là thủ thuật của nhóm giang hồ khi chiếm lại vùng đất đã một thời lọt vào tay băng khác. Đảng CS dưới tay Lú chỉ láu cá nhỏ mọn là vực dậy cái xác tham nhũng thối lên mà tố tội để lôi kéo tha nhân bịt mũi, từ đó lèo lái dư luận mất hết chú tâm về chủ quyền biển đảo, cũng như mải mê nhìn đảng chia bè kết phái thanh trừng giành thắng lợi chính trường mà dân quên đói. 

Thử hỏi đảng trưởng Trọng lú khi ngồi trên ghế quyền lực nếu không thông đồng chia quyền lợi cá nhân với Ba X thì làm sao để đảng phân công làm Thủ tướng cả chục năm. 

Đảng csVN chạy theo một hệ thống hàng dọc từ TBT tới xã trưởng là một băng cướp làm sao "xử lý" trách nhiệm khi chạy chức chạy quyền hối lộ tham nhũng nằm trong hệ thống đảng trị. Vì đảng mà côn an giết dân vô tội. Vì đảng cho phục vụ (bắt làm thì làm bắt nghỉ thì nghỉ) mà Nguyễn Tấn Dũng tạo ra một bầy sâu tham nhũng trong đó có sâu chủ tịch tiệm nước Trương Tấn Sang, sâu chủ tịch gật quốc hội Nguyễn Sinh Hùng "bắt hết thì lấy ai làm việc", và đương nhiên con sâu chúa tham quyền lực Nguyễn Phú Trọng không thể sạch trong một đám bùn dơ. 

Nạn tham nhũng là một quốc nạn. Nhưng cái gốc của nó là đảng csVN tạo ra. Một tay giữ cái hệ thống đảng, một tay diệt tham nhũng chẳng khác nào đuổi chuột chạy từ đồng ruộng làng này chạy qua làng kia. Cho nên đánh chuột kiểu Lú là triệt hạ bè phái giành lại làm chủ đất giang hồ chia chác lợi ích mà thôi. 

Người đặt quyền lợi đảng hàng đầu không thể lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn sóng gió đứng mũi chịu sào nhìn về phía trước. Lú luôn to mồm xây dựng củng cố đảng, đảng ngồi trên đầu cổ nhân dân, do vậy chỉ có Lú mới nói: "Dân chủ đến thế là cùng." Lú càng dùng thủ đoạn ngồi trụ thì không những dân muốn cải đổi thể chế bị đi tù mà quan triều đình cũng bị Trọng cho " úm ba la phóng xạ" đi theo liệt sĩ Cồn Dầu "Tao có chi mô". Nghe Lú phát biểu về biển Đông vẫn yên lặng khi giặc chiếm, nhìn Lú mời giặc hải tặc Tập Cận Bình vào Quốc hội đọc diễn văn. Chỉ ngần ấy thứ lẻ tẻ như bó rau bụi hành đất Đông Anh cho ta thấy rõ cái bản mặt đê hèn của tên bán nước cầu vinh. 

Lú cai trị đố ai biết nghĩa tự do phát biểu cảm tưởng. Lở chê bai chính sách là mang tội nói xấu nhà nước chỉ có việc chờ côn an đưa vô đồn rồi thông báo thân nhân mang xác về. Lú đi thăm cử tri nói chuyện dân tự do hội họp đưa ý kiến Lú lắng nghe dân bàn. Dân kêu gào mất đất bị quân nguyên của Lú gồm dân phòng, côn đồ, DLV, hội phụ nữ... đánh hội đồng cho mà biết thế nào là miệng nhà quan TBT có hai lỗ trên dưới. 

Người ta đặt câu hỏi là tại sao quân đội côn an không lo giữ biển đảo mà đi dàn trận cướp đất dân. Tại sao kinh tế suy sụp bên bờ vực thẳm chỉ lo Hội nghị với Nghị quyết của đảng đánh trống thổi kèn mà TT Phúc phải khổ tâm nghẹo cổ đánh vần kinh tế thuộc địa Ma dê in Tàu khựa. 

Lú nên nhớ một điều là dùng luật rừng để bắt tội bỏ tù dân khác chính kiến là cản trở góp tiếng nói chung làm cho dân giàu nước mạnh. Lú cũng nên nhớ rằng phạt tù thật nặng người yêu nước chống Tàu Cộng xâm lăng sẽ là tội phản quốc khi dân chúng đứng lên lật độ chế độ. Lú lo tham quyền cố vị củng cố xây dựng đảng kéo dài độc tài cai trị làm tay sai cho ngoại bang mà không để cho 90 triệu dân quyết định vận mạng của mình. Lú hèn với giặc. Bản sắc dân tộc Việt hiền hòa yêu hòa bình không có nghĩa là hèn chịu chết dưới ách nô lệ mà Trọng và bè lũ bán nước tạo mọi cơ hội mang tới. 

Vì lợi ích đảng và Tàu, Lú đặt Việt Nam vào thế cái ao cá của Tàu Cộng. Trọng hát trên xác mẹ VN sẽ tới ngày đền tội. 

Bốn nghìn năm tổ tiên ta dựng nước nhất định không thể mất trong bàn tay bán nước của Trọng lú. 

17.08.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo