Cây búa hòa hợp hòa giải Mỏ Cày - Dân Làm Báo

Cây búa hòa hợp hòa giải Mỏ Cày

Búa mà cũng nằm trong lồng kính
Không thua gì Hồ bả chó trong lăng
Nói có sách, chẳng phịa không thành có
Hãy nhìn hình, xem bọn Vẹm "thuyết minh"

Đ/c Thắng, huyện đội phó huyện Mỏ Cày thuở trước?!
Là chủ nhân của cây búa trưng bày
Với thành tích đầy ác ôn man rợ
Thắng đập đầu giết cả chục sinh linh

Búa Mỏ Cày bổ ngay vào mỏ ác
Cửa thiên đường cộng sản cũng bung ra
Khỏi mò mẫm đi tìm như Trọng lú
Hết thế kỷ này biết hoàn chỉnh hay chưa

Búa với Bác, rất xứng đôi vừa lứa
Vừa đập đầu vừa xiết cổ nhân dân
Cùng chày vồ, cán cuốc tết Mậu Thân
Đưa dân tộc xuống mồ chôn tập thể

Búa triển lãm trong viện bảo tàng quân đội
Mời khúc ruột thừa ngàn dặm... nhớ về thăm
Để cùng búa hòa hợp xong hòa giải
Riêng về phần "hậu sự" đảng... bao sân!!

19.09.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo