Hà Tĩnh ơi! - Dân Làm Báo

Hà Tĩnh ơi!

Hôm nay nắng hanh vàng
Giữa trời thu Hà Nội
Ôi tim ta đau nhói!
Bởi quê nhà tan hoang


Một cơn bão kinh hoàng
Thẳng quê mình đổ bộ
Ngổn ngang cây, nhà đổ...
Trẻ thơ trùm khăn tang!

Một Cảng biển Sơn Dương
Cộng sản Tàu đã cướp
Bởi Ích Tắc bán nước
Dâng Tàu bảy mươi năm!

Một Trung Thu trăng Rằm
Giữa Đèo Ngang thao thức
Còn chăng hồn "quốc, quốc"
Đau lòng Huyện Thanh Quan?

Một bè đảng Việt gian
Ôm chân Tàu bán nước
Vì ngai vàng, quyền chức
Mà ô nhục nghìn năm!

Sôi sục lửa hờn căm
Trong tim rừng rực cháy
Hà Tĩnh ơi thức dậy
Diệt Tàu phù, Việt gian!

Hà Nội, 22/9/2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo