Rolls Royce Madze in VN - Dân Làm Báo

Rolls Royce Madze in VN

Thành công của đảng Ba Đình
Đưa vào sản xuất qui trình ô tô
Được cả thế giới tung hô
Tương lai đất nước tiền đồ sáng tươi

Phúc ngồi chễm chệ mỉm cười
Xã Hội Chủ Nghĩa thiên đường tiến mau
Miên, Lào lót tót theo sau
Việt Nam "con sếu" dẫn đầu Á Châu

Xe không cần tới xăng dầu
Không gây ô nhiễm, náo ồn âm thanh
Chỉ cần nước lã cơm canh
Lại dễ điều khiển, giá thành không cao

Cho nên đảng rất tự hào
Tài nguyên nhân lực dồi dào không vơi
Thảm thương cho đất nước tôi
Để Hồ bả chó lên ngôi trị vì.Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo