Con lừa hay con bò trong băng đảng truyền thông cắt mạng của Hồ Chí Minh!? - Dân Làm Báo

Con lừa hay con bò trong băng đảng truyền thông cắt mạng của Hồ Chí Minh!?

Bạn đọc Danlambao - Trang Nikkei Asian Review đăng bài "Can Vietnam avoid a crash this time?". Dịch nguyên văn là "Liệu Việt Nam có thể tránh được một cuộc sụp đổ lần này?" (1)

Thế nhưng...

Với bản chất gian xảo truyền thống của nền báo chí được cho là do Hồ Chí Minh đẻ ra, các dư luận viên có thẻ nhà báo của đảng đã đăng lại bài với nhan đề như sau:

Nikkei: Tăng trưởng kinh tế nhanh, liệu Việt Nam có tránh được mặt trái? (2)

Đám bút nô này nên gọi là con bò hay con lừa, hay cả hai, hoặc... không nên gọi như thế vì sẽ làm tổn thương bò và lừa!?

Xin mở cửa để các còm sĩ lề dân phê bình và các dư luận viên chui vào thôn DLB để tiếp tục sự nghiệp láo khoét của Hồ giáo chủ.

17.10.2017_________________________________Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo