Lại chuyện tài sản của các... cụ - Dân Làm Báo

Lại chuyện tài sản của các... cụ

Tư nghèo (Danlambao) - Các cụ bây giờ - ngày xưa Tư nghèo âu yếm thân thương trìu mến gọi là mấy cu. Mấy đồng chí cu này ở trên rừng hoặc trong hang, vỗ mông tự xưng là đạo quân tiên phong, đại diện cho giai cấp vô sản. Các đồng chí ta từ trên xuống dưới không có gì quý hơn bác Hồ dzĩ đại - lúc nào cũng thập thò núp trong hang nhưng cứ huênh hoang là đang ngự trong quần dân chúng.

Bây giờ sau những năm tháng chui vào váy các bà mẹ anh hùng để ăn nhờ ở đậu, sau những cuộc kắt mạng long trời lỡ đất, đốt sạch Trường Sơn, giết người như ngoé, các cu ta gánh nặng một giang sơn, xí lộn - một gia tài, nên Tư tui phải thành kính phân ưu gọi các cu là các cụ.

Các cụ dzô sản cỡ nào mà mới nhất là một cụ đồng chí cái Châu Thị Nga, đại đểu cuốc hụi của đảng, bị tuyên án gỡ lịch suốt đời. Cụ gái Nga này, nói thiệt, chỉ là thứ con chí mà đảng "cho" bị lộ trong một danh sách cả triệu cụ chưa bị cho lộ hàng.

Kế đến, ban bí lú của đảng cướp sạch nhà ta lại mới ra "chỉ đạo công khai kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; kết quả xử lý các vụ tham nhũng; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức họp báo công bố… để người dân tham gia giám sát cán bộ."

Tía ơi, nghe qua là thấy có một đống vấn đề nhức nhối:

Một là: cán bộ đảng ta, cần kiệm liêm chính, theo gương đạo đức cu Hồ, trên răng dưới AK, đại diện cho tầng lớp nhăn răng dzô sản, có... mẹ gì để kê khai!

Hai là: cán bộ lãnh đạo của đảng ta đông như quân Nguyên, hằng hà sa số, lúc nhúc từ động ra đến thành tính ra cũng cả triệu, phương tiện truyền thông nào đăng cho nỗi! Trụ sở nào niêm yết cho thấu! Họp báo nào chơi cho đủ! Mấy cha!?

Ba là: Người dân nào "dám" tham gia giám sát hở mấy cu? Mấy cu lại úm ba la cái điều 258 thành "lợi dụng tự do giám sát tài sản của lãnh đạo để tuyên truyền chống đối chế độ" và cho cả lũ nhân dân giám sát vào đồn côn an để... tự sát bằng giây cuốn chiếu thì bỏ mẹ đời.

Bốn là: Có cu lãnh đạo đực lẫn cái nào ngu đến nỗi ôm tài sản trong mình. Các cu đực, cu cái vợ con đùm đề, kép tơ, đào nhí lổn ngổn, đầy đủ để đứng tên trương mục ngàn tỉ, biệt thự, siêu xe, đất vàng, cát bạc... Còn các cu thì cu nào cũng lao động đến thối móng tay còn chưa đủ để ăn một tô phở bò Kobe, lấy đâu ra mà khai ngoài cái cụ Hồ vĩ đại!?

Năm là...

Mà thôi, năm mười mười lăm làm gì. Nói chung: chó nó tin! Chờ đến tết công gô cũng không thấy một bản kê khai nào đăng trên báo nhăn răng cũng như niêm yết tại phường. Khai hết rồi lòi ra toàn bộ đảng ta là đảng cướp sạch sao!

Tin vào các cụ lãnh đạo loài sản đảng ta thì... con cu cũng biết hát!

17.10.2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo