Mẩu chuyện và mảnh đời - Dân Làm Báo

Mẩu chuyện và mảnh đời

Những mẩu chuyện, những mảnh đời
Mẩu chuyện thì nhỏ mảnh đời thì to
Mẩu chuyện hư cấu rỉ rò
Của Hồ bả chó ký Trần Dân Tiên

Cảm ơn cô Phạm Thanh Nghiên
Mảnh đời đáng sống lưu truyền mai sau
Nhân quyền phải xếp hàng đầu
Cảm ơn tất cả người tù lương tâm

Nhân dân đánh giá không lầm
Mẩu chuyện hàng giả âm thầm vứt đi
Thờ Hồ bán nước làm chi!
Nhân dân đã khổ vì mi lâu rồi


Babui


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo