My mother (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) is Hero! - Dân Làm Báo

My mother (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) is Hero!

Bé Nấm - Nguyễn Bảo Nguyên: Tôi đã được gặp mẹ ngày 25/9/2017, tôi rất nhớ mẹ nên đã vẽ lại mẹ. 

Ngày 10/10/2017 là tròn 1 năm mẹ tôi bị giam giữ với bản án bất công.

My mother is Hero!


Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo