Những cú đá quyền cước của Lê Tấn Thịnh - Dân Làm Báo

Những cú đá quyền cước của Lê Tấn Thịnh

Trưởng công an xã Quảng Điền
Tên Lê Tấn Thịnh đi quyền đá chân
Thảm thương cho đám bần dân
Nai lưng đóng thuế nuôi bày Hán nô
Sao không đá sập lăng Hồ
Có Hồ bả chó trong mồ phơi râu
Đá chi thau cá, thúng rau
Của dân, tài sản dãi dầu nắng mưa!

5/10/2017Bình Luận

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo